Møteplan for høsten 2016

Møteplanen for høsten 2016 er klar og ligger vedlagt.

original_1478638774_6783707

Høsten 2016 vil se et forsterket fokus på partiorganisasjonen vår. Partistyret har en ny organisatorisk handlingsplan på høring i arbeiderlagene våre, og denne skal danne grunnlaget for nye medlemmer og ny blomstring for bevegelsen vår. Fra 1. august er det også en ny utvalgsstruktur på plass i Sarpsborg og mange er ivrige etter å arbeide med de politiske sakene. I møteplanen for høsten er det store planer om både åpne skoleringskvelder og debatter om hvilke veivalg vi skal ta fremover.