Jonas Gahr Støre

Nå er det vanlige folks tur

Av: Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

De store oppgavene løser vi best sammen. Det vet vi i Norge. Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, en sterk offentlig helsetjeneste og et organisert arbeidsliv.

Det er bare i fellesskap vi vil klare å møte 2020-tallets utfordringer. Vi vil trenge mange nye jobber, en velferdsstat som klarer å ta vare på alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp. Ingenting av det kan overlates til hver enkelt eller markedet alene.

I min jobb som ordfører i Sarpsborg kommune så er jeg glad for at Arbeiderpartiet vil ha en sterk og forutsigbar kommuneøkonomi.

Dette vil vi i Arbeiderpartiet gjøre med kommuneøkonomien dersom vi får tillit til det:

Kommunene må gjøres i bedre stand til å prioritere viktige velferdsområder som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg. Sikre gode og likeverdige tjenestetilbud over hele landet. Arbeiderpartiet vil bruke 3,45 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2021.

Det er uten tvil om at kommunene løser viktige oppgaver for innbyggerne. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at kommuneøkonomien må styrkes for å løse de store oppgavene kommunene har ansvaret for.

Det handler om noen av våre viktigste velferdstjenester som folk daglig bruker. Barnehage, skole, eldreomsorg og helsetjenester. Kommunene har også ansvaret for tilbud til de som har behov for ekstra innsats fra samfunnet: barnevern, sosialhjelp, kommunale boliger og andre tiltak.

En stor del av ansvaret for stram kommuneøkonomi ligger hos regjeringen og flertallet på Stortinget. Ordførere og folkevalgte kan ikke trylle fram ekstra midler til satsinger lokalt når regjering og storting har ansvar for de største økonomiske rammene til kommunene.

Flere ansatte i barnehage, skole og eldreomsorg ville økt kvaliteten på tjenestene. For å sikre en bedre skole og eldreomsorg over hele landet må vi styrke kommunenes økonomi.

Blir kommunene sittende igjen med regningen for pandemien går det ut over velferdstilbudet til vanlige folk. Det vil ikke Arbeiderpartiet la skje. Når kommuner over hele landet sliter på grunn av tapte skatteinntekter, mindre inntekter og enorme merutgifter spesielt på helsefeltet må staten stille opp med midler.

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Nå er det vanlige folks tur.