Når ord skaper avstand

Av: Vegard Finnes og Therese Thorbjørnsen

Torsdag 29. juni ble det publisert en artikkel i NRK og i Fredriksstad blad om tilflytting av sekundærtilflytting i Sarpsborg. I den forbindelse kom følgende uttalelse om Sarpsborg: «Vi er som et fluepapir på innvandrere og flyktninger». La oss være veldig tydelig; dette er en helt uakseptabel uttalelse, og det er på ingen måte hvordan våre innbyggere i Sarpsborg skal omtales. Det tar vi sterk avstand fra, og det har vi sagt tydelig ifra om.

Vi har alle et ansvar både som politikere og som ansatte i offentlige tjenester når vi snakker om utfordringer eller problemer i samfunnet. I Sarpsborg skal våre innbyggere omtales med respekt, og uttalelser som er referert til over her bidrar ikke positivt i den retning. Fra Sarpsborg kommune sin side har det over tid vært fokus på sekundærflyktninger. Sekundærflyktninger defineres som flyktninger som flytter fra den kommunen de opprinnelig ble bosatt i. Med andre ord en ganske bredt sammensatt gruppe. Blant sekundærflyktninger finnes så utrolig mange ulike mennesker. Det er de som klarer seg helt fint selv, også er det de som er i behov av tjenester.

Knappe ressurser er ikke en utfordring som skal gå utover de menneskene som flytter hit til Sarpsborg. Det er en utfordring vi må finne løsninger på. Og det skal vi være tydelige på opp mot sentrale myndigheter også. For i Norge skal mennesker få bo hvor de vil, og være sikre på at de får likeverdige tjenester uavhengig av om kommunen ligger nord eller sør i landet.

I Sarpsborg skal alle mennesker møtes med respekt, trygghet og verdighet

De siste dagene har det kommet mange reaksjoner fra fjern og nær på artikkelen som ble publisert og språkbruk. Det har vi forståelse for, og det tar vi alvorlig. Ingen mennesker bosatt i våre lokalsamfunn skal føle seg mindre verdt, stigmatisert eller satt i bås fordi de har valgt å flytte hit. Vår jobb er å sikre at alle mennesker som bor i Sarpsborg får muligheten til å utnytte sine ressurser og sitt potensiale, uavhengig om de har en funksjonsnedsettelse, er flyktninger eller sekundærflyktninger, eller om de har kommet litt skeivt ut med skole og arbeid.

Alle kan bidra til at vi lykkes

Vi mener at det er viktig at både stat og kommune jobber sammen for å sikre at de som kommer til Sarpsborg som flyktninger eller sekundærflyktninger får en god start i vår kommune med mål om å komme i arbeid. Vi må kunne snakke om at det er utfordringer knyttet til dette pr. i dag – men vi skal ikke gjøre det på en måte som generaliserer eller stigmatiserer ulike grupper mennesker. Det handler først og fremst om mennesker som vi ønsker å løfte. Det kommer nye innbyggere til oss med ulik kompetanse og resurser som kan være med å bygge Sarpsborgsamfunnet positivt.

Vi er nødt målrette innsatsen slik at vi lykkes sammen.

For hvor lett er det å flytte til Sarpsborg? Hvor gode er vi på integrering, og hvor lett er det å bli en del av Sarpsborgsamfunnet? Ofte handler det om hvordan man som menneske blir tatt imot. Her har vi alle som innbyggere av Sarpsborg et ansvar. Tar vi det ansvaret?

Det handler om alt. Fra barnehage, skole, språkopplæring, og næringspolitikk. Får ungene dine venner, er det fritidstilbud, får du en jobb? Får du venner og bekjente i nabolaget? Her kan du og jeg være med å gjøre en forskjell. Det handler ofte om hvordan man blir tatt imot. Tar vi det ansvaret?

Med hjerte for Sarpsborg- og alle som bor her.

Portrett Vegard Finnes

Vegard Finnes leder av Sarpsborg Arbeiderparti

Portrett Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen ordførerkandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

For oss er det viktig at alle skal ha muligheten til å leve det livet de ønsker. Vårt mål er like muligheter og trygghet for alle, i et samfunn med mindre forskjeller. I Sarpsborg skal alle ha like muligheter – uavhengig av sosial bakgrunn, livssyn, alder, kjønn, funksjonsevne, etnisitet og seksuell legning.

Vi skal være en mangfoldig kommune. Vi skal ha respekt for hverandre og vi skal se hvordan vi kan løse utfordringer på en best mulig måte – uten at vi generaliserer eller stigmatiserer.

Sarpsborg skal være et sted hvor alle møtes med respekt, trygghet og verdighet.

En gjeng elever står oppstilt i en trapp. Foto: Øivind Haug