Når ungdommen streiker bør vi lytte!

Av: Sindre Martinesen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Ordfører Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Dagens unge er de første som vil merke konsekvensene av de enorme klimaendringene. I slutten av denne uken kommer tusenvis av norske ungdommer til å streike for klimakampen, de streiker for framtiden sin. Det engasjementet vi ser her er bra, og viktig. Flere av de streikende er elever fra Sarpsborg, og det er vi stolte av!

Helt siden Greta Thunberg satte seg ned utenfor den svenske riksdagen og streiket for klimaet, har det strømmet på med engasjert ungdom som hever stemmen sin og sier ifra. Greta startet en hel bevegelse som har mobilisert flere hundretusen ungdommer verden over til en klima protest.

Vi har snakket med Julie, en av Sarpsborgs mange engasjerte ungdommer.Hun er en av de som engasjerer seg i klimakampen, en av de som skal streike på fredag, en av de vi skal lytte til. En av de vi skal ta på alvor.  

Det vi hører er et klart budskap fra ungdommen, et budskap for fremtiden. Et budskap vi bør lytte til -Klima er viktig for alle!

Ungdommene våre har rett. Klima er viktig for alle. Og vi må vise handlekraft, nå. Vi har visst om klimaendringene lenge. Verdenssamfunnet har gjort viktige vedtak om å ta tak i dette i Rio 1992, I Kyoto i 1997 og i Paris i 2015. Vi vet hva som skaper klimakrisen, og vi vet hvordan vi skal løse den. Det går bare for sakte. Da er det bra vi har utålmodige ungdommer som krever handling.

 Det har vært mange som har vært engasjert i viktige klimaspørsmål, det har også skjedd noe i årenes løp. Ny teknologi, og nye fornybare løsninger er utviklet. Det står bedre til nå enn om vi ikke hadde gjort det. Men det er ikke nok. Utslippene går ikke fort nok ned. Vi driver fortsatt rovdrift på naturen, vi bruker og vi kaster mer enn noen gang, vi brenner fossilt brensel i stor skala, vi forurenser havene våre og fyller dem opp med plast. Omfanget har blitt så stort at hvis vi ikke hindrer plast fra å havne i havet, vil vi i år 2050 ha like mye plast som vi har fisk i de store verdenshavene. For å gi et bilde på hvor omfattende dette problemet er: Hvis vi i dag hadde samlet sammen all plasten i havet, kunne vi dannet et nytt kontinent på størrelse med Europa.  Slik kan vi ikke fortsette.

Kjære Julie og alle dere unge som hever stemmer deres, takk for at dere tar kampen! Klima er viktig for alle. Vi er mange som hører dere. Som heier på dere og som støtter dere.

Noen ganger er det helt riktig å streike. Streiker har gjort verden bedre før. Streiker har utløst politisk endring og viktige seire. Det kan det gjøre igjen.