Nett til alle!

Svein Larsen, gruppeleder i Sarpsborg Arbeiderparti, skriver her om utfordringene med hjemmekontor når man bor et sted uten god nok tilgang til internett. Han mener at dette må løses ved i fellesskap og at det settes av midler til dette over statsbudsjettet.

Svein Larsen

Undertegnede er en av dem som er pålagt hjemmekontor nå som vi nærmest er i unntakstilstand. Fra mitt hjem i Løkkevika gjør jeg mitt for å henge med og bidra på best mulig måte. All kontakt med omverdenen foregår nå selvsagt enten på mobil eller over nett.

Jeg bor altså i Løkkevika, et sted som må kunne betegnes som en utkant i Sarpsborg kommune. Med omkring 45 husstander spredt over et relativt stort område, blir vi et lite attraktivt område for kommersielle krefter. Det merkes ikke minst på kvaliteten på nettet. Det er faktisk så dårlig at jeg må reise ned til kjente i Stasjonsbyen når jeg skal delta på nettmøter. Nå kan det synes som et lite og marginalt problem å ta opp i disse koronatider, og det er selvsagt ikke et problem av nyere dato, men det har blitt enda mer klart for meg at dette er en utfordring som setter grenser for full deltakelse i det digitale samfunn.

Det er ingen som har funnet det kommersielt interessant å legge fiber hit ut, og det er vel ikke sannsynlig at det blir det heller. Så hva bør vi som samfunn da gjøre?

Da telefonen ble tilgjengelig for alle, sørget felleskapet for at alle fikk tilgang. Uansett hvor grisgrendt du bodde så ble det stukket en linje dit. Det tok tid, og det kostet, men det ble gjort. Kanskje er det på tide at vi gjør det samme med nett til alle.

Jeg har mitt daglige virke som heltidspolitiker i Sarpsborg, og jeg er ikke fremmed for at dette kan være en kommunal oppgave. Det er den enkelte kommune som best kjenner sine områder, som vet hvor det er utfordringer og som best kan finne løsninger.

Det er imidlertid vanskelig å se for seg at man skal finne økonomiske midler til store investeringer på dette området fra kommunens side. Det må stilles midler til disposisjon fra staten. Det er noen midler tilgjengelig i dag, men de er så små at de i realiteten ikke kommer kommuner på det sentrale Østlandet til gode.  

Skal alle kunne bli heldigitale og jobbe over nett hvor enn de måtte befinne seg, må vi ta fram løsningene fra den gang vi bygde landet. Vi må i fellesskap sørge for at alle kommer med. Over statsbudsjettet må vi sette den enkelte kommune i stand til å gi alle tilfredsstillende tilgang til nett.