Ny måling motiverer til den lange valgkampen!

I det sommerferien nærmer seg og vi skal lade opp til den lange valgkampen kommer det en måling som viser framgang for Østfold Arbeiderparti og Sarpsborg-Bastionen leverer kanontall med en oppslutning på hele 44,6%

Gledelige tall over hele Østfold

Når vi har en lang valgkamp foran oss er det ingenting som er bedre enn en måling som viser at Arbeiderpartiet har fire mandater. 

Dette er en måling som lover godt og vi skal fra nå og helt frem til valgdagen ut med valgkampmaskineriet til Sarpsborg Arbeiderparti, og vi har et tydelig budskap.

Vi vil jobbe for en politikk som satser på fellesskapet. Skole, helse og gode velferdsordninger for alle og ikke skattelettelser til de som har mest fra før. Alle skal med!

original