Ny regjering øker forskjellene mellom folk

Vi vil gratulere Høyre, FrP og Venstre med å ha kommet fram til enighet om en regjeringsplattform.Arbeiderpartiet er positiv til blant annet signalene som kommer om flere politifolk og økt pappaperm. Ellers er plattformen preget av mange uforpliktende formuleringer. Det kan gjøre gjennomføringsevnen svak.

Det er tydelig at det er tre høyrepartier som her har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstakere. Dette mener Arbeiderpartiet er feil retning, som vil gi et mer urettferdig Norge.

Arbeiderpartiet vil møte forslag i denne retning med en tydelig opposisjonspolitikk i Stortinget.

Hovedretningen i regjeringsplattformen bekymrer oss. Vi er særlig bekymret for arbeidslivspolitikken, med låsing av både fagforeningsfradraget og av statens andel i AFP-ordningen, fortsatt midlertidighet og økt jobbing på søndager.

Plattformen inneholder heller ingen ny næringspolitikk, og det er for lite målrettet satsing på havnæringene og helsenæringer der Norge har gode muligheter til å skape flere jobber.

På helse og skole ser vi ingen klar satsing, enda vi vet hvor store utfordringer vi står overfor, med et økende antall eldre og en vedtatt lærernorm som skal følges opp.

Det er ingen forpliktelser i plattformen til å styrke kommuneøkonomien slik at barnehage, skole og eldreomsorg kan styrkes. Tvert i mot vil mange kommuner måtte kutte i tjenestetilbudet til innbyggerne når det strammes inn i eiendomsskatten. Det legges også opp til betydelig mer privatisering og konkurranse om velferdstjenestene.

På enkelte områder ser vi en klar høyredreining. Regjeringen vil pålegge fylkene fritt skolevalg, ha mer kartlegging av elevene gjennom hele skoleløpet og tvungen offentliggjøring av resultatene. Regjeringen mangler politikk for viktige utfordringer: Etter fire år i regjering har H og FrP sammen med Venstre ingen nye løsninger for mer praktisk skole, økt innsats mot mobbing eller frafall. Kunnskap er ikke engang nevnt som en av de seks store utfordringene regjeringen skal løse.

Landet styres nå med åpne øyne mot økt lærermangel. Regjeringserklæringen overser behovet for flere lærere, nevner ikke vedtaket om lærernorm eller konkrete tiltak for å rekruttere flere lærere til skole og barnehage. Plattformen er også uforpliktende på barnehagenorm.

Arbeiderpartiet skal møte denne høyreregjeringen som et tydelig og konstruktivt opposisjonsparti, stemme for det vi er for, kjempe mot forslag som vi mener tar Norge i feil retning og søke alternative flertall for vår egen politikk.

Karin Brenden Korneliussen, leder Sarpsborg Arbeiderparti

Karin Brenden Korneliussen, Leder Sarpsborg Arbeiderparti