Oscar Torp!

Av: Svein Larsen

Svein Larsen

Gratulerer med dagen! Så langt har det vært en veldig fin dag, og det er godt å se at denne dagen fortsatt betyr noe for mange. Med den regjeringa vi har nå ser vi at det er en bevisst politikk å gjøre forskjellene blant folk større. Dette er stikk i strid med den politikk vi ønsker å føre.

Det er vel ingen overdrivelse og si at det også var stikk i strid med det Oscar Torp sto for. Han som helt fra starten av fikk erfare hva det ville si å vokse opp i en familie som hadde lite.

Oscar Torp ble født i dette området 9. juni 1893. Han var eldst i en søskenflokk på 8, og han måtte starte sin arbeidskarriere allerede som 8 åring. Da faren døde var Oscar bare 14 år og som eldstemann i søskenflokken måtte han ta over mye av farens plass i hjemmet og forsørge familien.

Det er ikke vanskelig å forstille seg hvordan Oscar og hans venner måtte føle på urettferdigheten i datidens samfunn og det urimelige i at hvilken familie du var født inn i skulle avgjøre om du hadde til mat på bordet. Også i dag er det mange barn som vokser opp i familier der de føler på denne urettferdigheten hver dag. Det er heldigvis ikke mange som ikke har til mat, men det å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter, ikke kunne gå i bursdag fordi du ikke har råd til presang eller alltid være den som ikke har vært noe sted i ferien, er vår tids årsaker til at mange barn føler på et utenforskap.

Oscar måtte altså tidlig inn i arbeidslivet. Han starta som smed og mekaniker, og senere ble han elektriker. 15 år gammel starta han som lærling i smia på Hafslund sulfitfabrikk. Kort tid etter fikk han sitt første verv i arbeiderbevegelsen. Han ble underkasserer i sin fagforening. Arbeidskameratene må ha skjønt at det var noe eget ved Oscar siden de overlot til en 15-åring å kreve inn kontingent og stelle med penger.

Ikke lenge etter gikk Oscar også med i Arbeidernes ungdomsfylking, AUF. Han fikk raskt en dominerende rolle i ungdomsbevegelsen i Østfold, og han bidro sterkt til nesten alle ungdomslagene i fylket fortsatte i Arbeiderpartiet da kommunistene brøt ut av partiet i 1923.

Det skulle ikke mangle på viktige verv tidlig i Oscars liv. Han ble formann i Sarpsborg Arbeiderparti som 24 åring, formann i Østfold Arbeiderparti da han var 27 og midt i 20 åra kom også de første nasjonale toppverv. Han ble valgt inn i LO sekretariatet og som landstyremedlem i Arbeiderpartiet, et verv han hadde til sin død.

Oscar ble den yngste partilederen i Arbeiderpartiet da han på landsmøtet i februar 1923 ble valgt til formann, altså bare 29 år gammel. Dette viktige vervet hadde han i 22 år, det er lengre enn noen annen.

Oscars store styrke var samarbeid. Han understreket ofte behovet for samhold og toleranse i arbeiderbevegelsen. Hans posisjon både i fagbevegelsen og i partiet, sammen med hans samarbeidsevner, kom godt med i de stridighetene som var i arbeiderbevegelsen på denne tiden.

20. desember 1935 skulle hans neste skritt på den politiske karrierestigen komme. Da ble han utnevnt til forsvarsminister i Nygaardsvold-regjeringen. Året etter ble han sosialminister. Dette ble innledningen til en periode på 12 år i regjering. Da krigen var slutt i 1945 var det Oscar som fikk oppgaven som forsynings- og gjenreisningsminister.

I 1948 gikk han ut av regjeringen. Han ble da parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet. Det var han fram til 1951 da han overtok som statsminister etter Einar Gerhardsen. Dette vervet hadde han fram til januar 1955 da Gerhardsen igjen overtok som statsminister. Oscar Torp overtok da som stortingspresident, et verv han hadde fram til sin død.

Oscar Torp døde 1. mai 1958. I det som skulle vært hans appell denne dagen hadde han planer om å si følgende:

«Det er vår jobb å føre arbeiderbevegelsens arbeid videre, fram mot det samfunnet og de idealene vi ønsker – fortsette å føre en fordelingspolitikk som sikrer vårt velferdssamfunn også for kommende generasjoner»

Som dere hører er hans tanker fra 1958 like aktuelle i dag. Nå er det vi som må sørge for at de sosialdemokratiske ideene videreføres så vi kan sikre framtidige generasjoner en rettferdig fordeling av godene. Sammen er vi sterke!

Vi minnes Oscar Torp med stolthet og dyp takknemlighet.