På lag med frivilligheten i Sarpsborg!

Av: Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Ordfører Sindre Martinsen-Evje og Therese Thorbjørnsen

Noe av det fineste med Sarpsborg er frivilligheten vår, og det skal være lett å være frivillig i byen vår. Det er organisasjonene, enkeltpersoner og ildsjelene som skaper aktivitetene ute i lokalmiljøene våre, og vårt mål er å være en tilrettelegger som samarbeider tett med frivilligheten og at vi skaper gode rammevilkår.

Den frivillige innsatsen gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere. Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes trivsel og identitet. Dette skapes ikke av kommunen alene, men i tett samarbeid med alle de frivillige lag og foreninger i Sarpsborg.

Arbeiderpartiet, Sv og SP med daværende utvalgsleder Sindre Martinsen-Evje i spissen foreslo i 2005 å sette av 10 millioner kroner for opprettelsen av kulturfond i Sarpsborg. Siden den gang har det vært gitt tilskudd til mange flotte prosjekter i hele kommunen. Fondet skal gi investeringstilskudd til delfinansiering av bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen.

Et enstemmig utvalg for kultur og oppvekst gjorde tirsdag vedtak i sak om tilskudd fra fond til kulturanlegg på 2,3 millioner. Kunstgressbane i Varteig og SFK, joggeløyper, servicehus i Kjerringåsen, og klubbhus på Tune er bare noen av tiltakene som fikk tilskudd fra oss. Dette er gode tiltak som vil bli realisert til glede for store og små.

En stor takk til frivillige, lag og foreninger i Sarpsborg, som står på og gjennomfører store og små byggeprosjekter og legger til rette for gode folkehelsetiltak i Sarpsborg som vi alle vil få glede av.

Vi er på lag med frivilligheten -Sammen skaper vi Sarpsborg.