Sarpsborg stadion

På lag med idrett og frivillighet

Vår listekandidat, Therese Thorbjørnsen, skriver her om hva Sarpsborg Arbeiderparti ønsker for idretten og frivilligheten i Sarpsborg.

Therese Thorbjørnsen

Sarpsborg er en by som gir gode muligheter for å leve aktive liv. Gjennom frivillig arbeid skaper vi møteplasser for folk fra alle lag av samfunnet, utvikler fellesskap og lærer av hverandre. Noe av det fineste med Sarpsborg er frivilligheten vår.  Det er organisasjonene, enkeltpersonene og ildsjelene som skaper aktivitetene, og vårt mål er å være en tilrettelegger som samarbeider tett med frivilligheten og som skaper gode rammevilkår. Vi vil at alle skal ha gode muligheter til å delta i idretts- og friluftsaktiviteter. Idrett legger grunnlaget for god helse, fellesskap på tvers av sosiale og økonomiske skiller og det skaper samhold. Det skaper et sterkere fellesskap.

Sarpsborg Arbeiderparti satser på idrettsanlegg. Vi vil fortsette satsinga på idrettsanlegg for barn og unge. Denne perioden har vi bygd en etterlengtet flerbrukshall på Sandbakken og nå rett før sommeren gjorde vi et historisk vedtak, da vi sammen med fylkeskommunen og Fredrikstad kommune sa ja til å bygge nytt interkommunalt anlegg på Greåker. Det er stadig flere barn og unge som driver med idrett, og anleggene våre må legges til rette for det. Vi mener at tilgjengelighet til gode trenings- og øvingsfasiliteter er svært viktig og vi ønsker at idrettshaller og skoler skal være tilgjengelige og at de skal være åpne for aktivitet også på kveldstid.

Sarpsborg Arbeiderparti vil at alle barn og unge skal kunne delta i en fritidsaktivitet. Vi vil bidra til å motivere og stimulere til økt rekruttering i byes lag og foreninger -og kanskje spesielt for dem som faller utenfor. Vi vil samarbeide tett med byens idrettslag for å senke terskelen for deltakelse. Både økonomisk og sosialt, slik at flere får være med i fellesskapet. Det er viktig for oss at barn får anledning til å være med på aktiviteter- det skal vi legge til rette for. Derfor har Arbeiderpartiet sammen med våre samarbeidspartier satt av 1 million kroner til å dekke medlems og treningsavgift for de som ikke har mulighet for å betale. Dette vil vi fortsette å prioritere i neste periode.

Sarpsborg Arbeiderparti satser på folkehelse. I Sarpsborg skal det være lett å leve aktive liv. Det og ha tilgang til gode tur muligheter og enkle treningsmuligheter synes vi er viktig, vi har i denne perioden lagt til rette for fantastiske trenings og aktivitetsparker i Kulås og i Glengshølen og vi ønsker i neste periode å utvikle en idrettspark ved stadionområdet som skal være et naturlig samlingspunkt for aktivitet, samhold og glede. Vi vil også legge til rette for flere aktivitetsparker rundt i nærmiljøene der folk bor.

Sarpsborg Arbeiderparti satser på friluftsområder for alle. Marka og naturområdene i kommunen er viktige for et rikt friluftsliv. Sarpsborgmarka skal ikke privatiseres, men være til fri benyttelse for hele Sarpsborgs befolkning. De siste årene har vi sett fantastiske friluftsområder blitt realisert i tett samarbeid med frivilligheten og kommunen. Bodalstranda, Appelsintoppen og Bryggestien er virkelig en gave til Sarpsborgs befolkning. Og det er moro å se hvor mange som benytter seg av disse flotte tilbudene. Dette vil vi ha mer av.  Sammen med frivilligheten vil vi være pådriver for flere slike prosjekter som gjør at folk kommer seg ut. Vi vil at det tilrettelegges slik at folk kan komme seg ut i selv om de har nedsatt funksjonsevne. Slik som f.eks bryggestien.   Friluftslivet skal være et tilbud for barn, ungdom og voksne i alle aldersgrupper. Å legge til rette for friluftslivet viktige bidrag til styrking av folkehelsa.  Ønsker du at vi skal fortsette satsingen vår på idrett og friluftsliv? Da må du stemme Arbeiderpartiet 9.september.  Godt valg!