#TeamTherese

På tide med en kvinnelig ordfører

av: Desiré Craggs og Linda Engsmyr

I 1925 fikk Norge sin første kvinnelige ordfører. Utsira kommune, en øy på utsiden av Haugesund gikk i front og ble en foregangskommune for resten av landet vårt.

I dag, 97 år seinere er 36,5 prosent av alle ordførerne i Norge kvinner (økt fra 35% i 2019). 73 av alle kommunene i Norge har aldri hatt en kvinnelig ordfører. Sarpsborg er en av disse 73.

En ordførerkandidat skal ikke velges bare på bakgrunn av personens kjønn, men vi har et ansvar for å legge til rette for at kvinner får muligheter i lokalpolitikken. At kvinner får posisjoner som utvalgsledere, fraksjonsledere og gruppeledere. Med flere kvinner som kan vokse i ulike lederverv og posisjoner, vil det også være flere kvinnelige kandidater til verv som blant annet ordfører.

Det er et paradoks at av til sammen 11 gruppeledere i Sarpsborg, så et det kun 1 kvinne.

42% av bystyrets medlemmer er kvinner, men det gjenspeiler seg ikke i partienes valg av gruppeledere samlet sett.

At to av fire utvalgsledere er kvinner og at to av fire fraksjonsledere og nestledere er kvinner, har vært et viktig og bevisst valg når vi sammen med samarbeiderpartiene fordelte de ulike posisjonene mellom oss og internt i partiene våre.

Desiré og Linda

Desiré Craggs og Linda Engsmyr

Vi kan uavhengig av hvilke partier vi representerer, heie frem kvinner på tvers av de politiske skillelinjene. Vi kan skape et fellesskap og vi kan lære, støtte og backe hverandre opp lokalt.  

Vi trenger flere kvinner i politikken og vi trenger at velgerne krysser frem kvinner når de går til valg i 2023.

Vårt håp er at Sarpsborg fra 2023 ikke lenger vil være en av kommunene som aldri har hatt en kvinnelig ordfører.

Vi ønsker at Sarpsborgs neste ordfører skal hete Therese Thorbjørnsen. Stemt frem og valgt fordi hun er kvinne – og den beste kandidaten til jobben.