Prioriteringer = Beslutninger!

av: Terje Klavestad, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti

Vi som følger de politiske prosessene i byen vår ser til stadighet at opposisjonen ønsker nye utredninger og nye analyser – til og med på prosjekter som er i full gang og som har nådd «point of no return»!  Alle må forstå at enten man styrer en kommune, en bedrift, en forening eller til og med en husholdning, så må det ved enkelte tidspunkter tas beslutninger. Deretter må man stå ved de beslutningene man har tatt og eventuelt justere derfra – om mulig.

Feilaktige beslutninger tas av og til, og det gjelder på alle nivåer. Men ofte er det mye verre at beslutninger ikke blir tatt. Vi sitter for tiden med en bro som knytter kommunen vår sammen og som er i ferd med å gå ut på dato. Her er det nok mange som fortjener sin andel med skyld for at vi har havnet i en slik situasjon, men det det i seg selv må ikke få lov til å skape ytterligere ny beslutningsvegring. Det er på tide med handling. Vi trenger ny bro av Sarpsfossen nå.

Etterslepet vi har når det gjelder utskifting av kommunens ledningsnett for vann og avløp er et annet eksempel. Her har man over tid hatt alt for lavt tempo på utskifting – og konsekvensen er høyere fremtidige gebyrer innenfor dette selvkostområdet. Så kan man selvsagt snu det rundt og juble over at man har hatt for lave gebyrer i en lang periode, men det kan jeg ikke se at blir nevnt så ofte…

Det følger så og si alltid risiko med på kjøpet når en beslutning tas. Det vil alltid være noen som mener noe annet – og som da finner det nødvendig å kritisere. Det er i seg selv ikke noe problem, men når dette kun blir til «kos med misnøye» og ikke tilfører noe som helst konstruktivt – så er det like greit å være stille! Det siste vi trenger er at politikere og kommuneadministrasjon i enda større grad blir handlingslammet og ute av stand til å beslutte. For det kan faktisk bli resultatet av evigvarende kritikk.

Jeg er selvsagt klar over at mitt parti har hatt makten i denne kommunen i veldig mange år, så deler av dette innlegget rettes mot mine partifeller som i tidligere tider har hatt styringen. Men jeg ser at de som nå er i posisjon forstår at dette ikke kan pågå fremover og at det trengs tøffe prioriteringer i den kommende perioden.   Det ansvaret er Arbeiderpartiet villig til å ta! Og det er jeg også!

Jeg går til valg for å fremme offensiv næringspolitikk som trygger eksisterende arbeidsplasser og som legger til rette for nye. Jeg håper at dere vil stemme Arbeiderpartiet ved det kommende kommunevalget.

Terje Klavestad

Terje Klavestad, kandidat for Sarpsborg Arbeiderparti