Håndtering av varsling i Sarpsborg Arbeiderparti

I Sarpsborg Arbeiderparti ønsker en organisasjon og partikultur der folk føler seg trygge, og der seksuell trakkasering ikke forekommer.

Opplever du eller  får du kjennskap til at trakassering forekommer - i partisammenheng, vil vi svært gjerne at det varsles om dette.

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at den om varsler føler seg trygg, et første skritt kan uansett være å kontakte noen du føler deg trygg på/eller kan stole på.

Nedenfor finner du håndteringsplanen/prosedyrene vi følger i Sarpsborg Arbeiderparti for eventuelle henvendelser og varsler om seksuell trakassering. Ved eventuelle spørsmål om saken, kan partikontoret kontaktes.