Renovasjon

av: Desiré Craggs

Kommunedirektøren har sendt ut sak om renovasjonstjenesten. I saken står det at det må tas en endelig beslutning om hvordan renovasjonstjenesten skal driftes de kommende årene i Sarpsborg.

I juni gikk vi for kommunedirektørens innstilling i saken, vi ønsket å se på renovasjon i egenregi sammen med Fredrikstad, men vi lukket ingen dører. Debatten som fulgte handlet i stor grad om skillelinjene mellom høyre- og venstresiden i politikken; Privat vs. Egenregi.

Siden juni 2022 har det skjedd flere ting som påvirker hvor vi nå står i denne saken. En av de viktigste tingene er uten tvil den massive økningen som ligger inne på kommunale avgifter i kommunedirektørens budsjettforslag for 2023. En økning som i stor grad er basert på økte strømutgifter og høyere rentenivå. Med andre ord: økningen har ikke gitt oss som innbyggere et bedre tilbud – men at vi må betale mer for de tjenestene vi allerede får. En økning som vil treffe både usosialt og tøft for mange – men som er likt for mange av kommunene i vårt langstrakte land. Kan vi da ta risikoen på at kostnadene vil kunne øke enda mer for innbyggerne våre ved at vi legger om til egenregi på renovasjon? Svaret på det er nei, for vi må gjøre det vi kan for å holde utgiftene så lave som mulige.

Situasjonen i Europa og i verden påvirker også i en sak som denne. Når vi ser at vi ikke har mulighet til å få på plass den strukturen som er nødvendig for å gjøre renovasjon i egenregi, så må vi ta det innover oss. En utsettelse av denne beslutningen vil kanskje gjøre at vi vet mer og det kunne vært at saken ser annerledes ut et par måneder frem i tid – men vi må ta innover oss situasjonen slik den er, her og nå.

Desiré Craggs

Noen ganger tør man å ta noen sjanser. Man tør å ta kostnaden med endring og man tør å ikke kjenne alle usikkerhetsfaktorene eller utfordringene. Det er gjerne i gode tider. Når man vet at man har litt å gå på. Slik situasjonen er akkurat nå, så er det ikke sjansespill vi ønsker å drive med. Så må det sies at vi ikke vet hva kostnadene på et anbud vil bli, men i en tid med usikkerhet må vi minimere risikoen der vi kan og vi mener at risikoen er for høy nå til at vi kan gå videre på samarbeid med Fredrikstad om renovasjon.

I hele debatten har vi vært tydelige på at vi ikke kan samarbeide med Fredrikstad for enhver pris. Det står vi for, og når vi nå er usikre og har veid alle de mulige alternativene har vi landet på at selv om vi ikke vet hva et nytt anbud vil koste så håper vi at den risikoen vil være riktig å ta for innbyggerne våre.

Vi kan ikke ri politiske kjepphester for enhver pris.

Så vil noen kunne si «hva var det vi sa». Men vi utelukker ikke at renovasjon vil kunne løses til en mindre kostnad eller mer effektivt for innbyggerne våre i fremtiden. Men vi må ta de ansvarlige valgene slik situasjonen er her og nå. Det gjør vi, og selv om det er mange usikkerhetsmomenter rundt anbud så tror vi at risikoen kommunen tar på vegne av alle innbyggerne våre er mindre enn om vi går videre med arbeidet om renovasjon i samarbeid med Fredrikstad.

Det lukker ikke døren for mulige samarbeid om renovasjon, eller samarbeid på andre områder, med Fredrikstad i framtiden, men det lukker døren her og nå. For det aller viktigste for oss er det samme som det har vært hele tiden: Sarpsborg kommune skal klare å møte framtidens utfordringer innen renovasjon på best mulig måte. Det skal være kostnadseffektivt, det skal møte de retningslinjer og krav som stilles, det skal være gode arbeidsvilkår og det skal være fleksibelt slik at vi kan gjøre endringer når vi trenger det. Oppgaven nå er å sikre nettopp dette inn i et nytt anbud på renovasjon.