Så mye mer enn bare dattera til Engsmyr!

Linda har mang en gang måttet høre og lese om familierelasjoner, og begrepet "dattera til" har nok vært en gjenganger. Derfor følte vi at det var på tide å finne ut litt mer om hvem Linda er. Hvorfor engasjerer hun seg? Hvem er hun? Vi har spurt noen spørsmål, og kanskje får du vite mer enn hva du visste fra før?

Det finnes mange bevis på at politisk engasjement går i arv. Barn som går i sine foreldres fotspor, og prøver å sette sine egne avtrykk. De er oppvokst i hjem hvor det diskuteres politikk. Hvor samfunnsengasjement er noe de får se fra barns ben av at foreldrene har. De får også oppleve politikkens bakside, på litt for nært hold. For med politiske arrangementer, og barn som får lov - og noen ganger også må være med på, så får de opplevd hvordan foreldrene må stå i det selv når det blåser som verst. Om personsjikane, om de som ikke klarer å skille politikk og person - og ikke minst alle de gangene de har måttet stå i en situasjon hvor de må forsvare det faktum at de har samfunnsengasjerte foreldre som driver med politikk. Og allikevel blir flere av disse barna ikke bare samfunnsengasjerte medborgere, men også aktive politikere. Det står det respekt av!

I 16 år hadde Sarpsborg en ordfører som het Jan O. Engsmyr. I flere år hadde han med seg datteren sin som et aktivt og engasjert bystyremedlem. I 6 år har Sarpsborg hatt en varaordfører som heter Linda M. Engsmyr. Og hun er så mye mer enn bare dattera til Engsmyr! 

Linda har mang en gang måttet høre og lese om familierelasjoner og begrepet "dattera til" har nok vært en gjenganger. Derfor følte vi at det var på tide å finne ut litt mer om hvem Linda er. Hvorfor engasjerer hun seg? Hvem er hun? Vi har spurt noen spørsmål, og kanskje får du vite mer enn hva du visste fra før?

Linda E

Linda, hva var det som fikk deg til å starte med politikk?

Jeg ble veldig tidlig meldt inn i AUF på Greåker. I vår familie har det vært helt naturlig å engasjere seg i politikk, og samfunnet vi bor i. Det å ikke stå på sidelinjen, men være med og bidra - har vært vår familie sin holdning gjennom flere generasjoner.

Selv om jeg ikke var veldig aktiv i mine ungdomsår, så var jeg med på noen medlemsmøter og fikk et innblikk i hvordan det var å drive med politikk. Det var når jeg begynte å arbeide på Gilde at jeg ble mer aktiv, først med fagforeningen. Det ble min inngang til politikken i Sarpsborg, og jeg ble valgt inn som bystyremedlem i 1999.

Hvilke saker er viktigst for deg - og hva vil du med dem?

Som varaordfører er det viktig å se helheten i kommunen. Alle er like viktige. Men, som leder av Administrasjonsutvalget har jeg fått en spesiell oppgave. Så for meg er det viktigste å jobbe for at våre ansatte skal ha gode og sikre arbeidsforhold. 

Det er våre ansatte som er navet i en så stor organiasasjon som Sarpsborg Kommune. 

Og for at vi skal beholde de beste, så må vi de lønn og arbeisforhold som det går an å leve av. Vi må jobbe for å øke stillingsprosentene til de som ønsker det. Vi må jobbe for å ta inn mange lærlinger, og gi de fast arbeid etter endt utdanning. Slik at de bosetter seg i byen vår og er med på å utvikle den sammen med oss.

Hva er ditt beste politiske minne?

Jeg kan ikke velge meg bare et, jeg må ta med to. Det ene har alle i Sarpsborg fått glede av - og det andre er litt mer personlig.

Det første er Sarpsborg Scene. Hvor flott vårt kulturhus har blitt! Dette er en sak som jeg har fulgt siden 2007, da jeg var leder for Hovedutvalg for Kultur. Det var en av de største sakene vi jobbet med. Vi ble møtt med mye motstand når "Folkets hus" ble lansert som vårt kulturhus. Mange ønsket seg et større og mer "prangende" kulturhus. Men det var ikke økonomisk grunnlag for det på det tidspunktet. Jeg syns vi har fått et flott hus som passer oss i Sarpsborg!

Mitt andre minne er når jeg ble valgt til varaordfører for første gang. Da hadde min far Jan Engsmyr trukket seg tilbake etter å ha vært ordfører i 16 år. Når jeg gikk opp og tok min plass som varaordfører, så gikk han ut av bystyresalen for siste gang. Det er et spesielt minne for meg.

Hvis du kunne endre en ting i verden - hva ville du gjort?

"Spør ikke hva andre kan gjøre for deg, men hva du kan gjøre for andre". Hadde flere levd etter dette mottoet, så hadde nok verden sett litt annerledes ut!

Jeg har et ønske, som selvfølgelig er utopi, at jeg kunne være møteleder i et møte hvor de viktigste lederene i verden deltok. Og møtet ble ikke avsluttet før vi alle var enige om hvilke verdier verden måtte leve etter, for det beste for menneskeheten.

Helt til slutt, fortell oss en ting vi kanskje ikke vet om deg?

Jeg har vært klubb- og krestsmester i orientering, og jeg har generelt god sted- og retningssans! Og når jeg reiser på ferie har jeg alltid meg norsk pålegg i kofferten, for jeg er litt kresen!