To skolebarn holder hender og smiler på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Samarbeid om barnevernstjenesten på tvers av kommunegrensene

Av: Linda Engsmyr, Therese Thorbjørnsen, Silje Waters og Malin Krå Simonsen

I desember tok de rødgrønne samarbeidspartiene i Fredrikstad og Sarpsborg til orde for å se på et større samarbeid mellom kommunene våre innenfor barnevernet, både når det gjelder felles barneboliger, altså tilbud til de barna som ikke kan fosterhjems plasseres og felles interkommunal barnevernvakt. Vi tror det er et potensiale for et samarbeid på flere områder også.

Kommunene har blitt pålagt et større ansvar med oppvekstreformen som trådte i kraft i 2022. Med større ansvar ble det også en større økonomisk belastning for våre kommuner. I Fredrikstad førte dette til at sektoren ble underfinansiert med 20 millioner kroner, fordi kostnaden for statlige fosterhjemsplasseringer og institusjonsplassering til barn som ikke fikk fosterhjem, økte med store månedlige summer. Derfor er det enda mer viktig at vi ser på felles løsninger og at vi sammen kan styrke barneverntjenesten i nedre Glomma regionen.

Barneverntjenesten i Sarpsborg kjøpte i 2022 tjenester fra private leverandører for 12,5 millioner kroner. Dette er en vekst på omtrent 7,2 millioner kroner fra 2021. Veksten i private kjøp knytter seg til hjelpetiltak i hjemmet. Med et samarbeid så ønsker vi å dreie dette bort fra å kjøpe så mye private tjenester, og heller gi det samme tilbudet i kommunal eller interkommunal regi. Her er det et stort potensial å spare penger som igjen skal gå tilbake til barnevernet og forebyggende tjenester. Klarer vi å komme tidlig nok inn i familier før situasjoner eskalerer, så vil det være det beste for barna våre.

Vi må hele tiden se på nye måter å jobbe på. Nå skal vi innhente kompetanse fra Høgskolen i Østfold på dette området.

En halv million fra statsforvalteren

Det er med stor glede at vi ser at Statsforvalteren nå vil at vi skal se på et mulig samarbeid om barnevernstjenesten i vår region. De har bevilget 500.000 kroner til et forprosjekt, hvor felles barnevernsvakt, rekrutering av fosterhjem, besøkshjem, støttekontakter osv., samt et kompetansesenter er fokusområdene. Vi gleder oss til å se resultatet av dette forprosjektet. Og det er også et tydelig svar på vår politiske bestilling.

Samarbeid på tvers av kommunegrensene

Våre kommuner jobber i dag på forskjellige måter. For oss er det viktig at gode erfaringer om måter å jobbe på deles og blir med videre i dette fellesprosjektet. Her er det barnas beste som er i fokus og hvordan vi kan hjelpe familier raskest mulig. Det er viktig å se mulighetene og ikke hindringene.

Det er ingen hemmelighet at vi har de samme levekårsutfordringene i våre kommuner. Og derfor heier vi spesielt på dette forprosjektet for vi ser et stort potensial som vil være det beste for Sarpsborg, Fredrikstad og også Halden kommune.

Våre to kommuner er nabobyer, vi deler en lang felles historie og beliggenhet. Et sterkt samarbeid mellom byene våre er viktig, også fremover. Vi har opplevd samarbeid som er fruktbart og selvsagt finnes det potensial for å samarbeide mer, både i Nedre Glomma og med andre kommuner, det skal vi fortsette å jobbe for. Det vil være viktig for økonomien i byene våre og ikke minst for folka som bor her. For å lykkes med det er det viktig at vi ikke bare snakker om samarbeid, men at samarbeidet stadfestes gjennom politiske vedtak. De har vi gjort i Sarpsborg og Fredrikstad, og nå er arbeidet i gang.

Linda og Therese

Linda Engsmyr, utvalgsleder for velferd og folkehelse og Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst