Sammen for et sterkere fellesskap!

Av: Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Sterkere fellesskap!

I år kan LO i Norge feire sitt 120 års jubileum og i år så er det også 106 år siden arbeiderbevegelsen kom til makten i Sarpsborg. Her i Sarpsborg har vi i arbeiderbevegelsen holdt fortet i mange år. Steg for steg har vi bygget Sarpsborg, basert på våre grunnpilarer i politikken. Frihet, likhet og solidaritet.

Sarpsborg har helt siden de første sagbrukene ble etablert ved fossen vært en av landets største industribyer. Derfor var det naturlig at kampen for rettferdighet og levelige vilkår ble viktig for arbeidsfolkene nettopp her.

I land der den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen tidlig fikk styring over samfunnsutviklingen har livet og hverdagen for vanlige folk endret seg fundamentalt. Likevel ser vi at noen motsetninger i samfunnet består. Motsetninger mellom høyrekreftene og arbeiderbevegelsen. Mellom de som fører en politikk som trekker i retning av større forskjeller i samfunnet. Og de som ønsker sterkere fellesskap. Det minner oss om at arbeiderbevegelsen aldri kan sove på sin vakt, men tvert i mot må være våken, framoverlent og tydelig på sine verdier, tydelig i sine krav.

Når vi samler oss til 1. mai-markeringer over hele landet, så ser vi disse motsetningene tydeligere enn på svært lenge. For det som nå skjer, er at det pågår en stille samfunnskamp i Norge.

Samfunnskamp er et kraftig uttrykk. Det er den typen ord som arbeiderbevegelsens pionerer brukte. Som Einar Gerhardsen brukte.

Når det likevel er på sin plass i dagens situasjon, er det fordi det som nå er truet, er nettopp det man forbinder med Gerhardsen-epoken og etterkrigstiden,

Den norske modellen, med sterke fellesskap små forskjeller og like muligheter.

Sterke fellesskap gjør Norge tryggere. Og er grunnlaget for at vi stiller opp for hverandre. Vi er alle en del av små og store fellesskap – alt fra egen familie og nærmiljøet vårt, til det store fellesskapet vi alle er en del av – det er limet i det norske samfunnet.

I et slikt land kan ikke forskjellene bli urettferdig store. I et slikt land, kan det ikke bre seg en følelse av at vanlige folk må betale for at noen få,de som allerede har mest-skal få enda mer.

Men det er akkurat det som er i ferd med å skje, i Norge. Regjeringen svekker fellesskapet og øker forskjellene mellom folk.

Den rikeste tidelen i landet stikker ifra, og de 1000 aller rikeste, har fått nærmere en og halvmillion kroner hver i formuesskattekutt. Pensjonistene har fått mindre å rutte med, fire år på rad.  Tre av ti nordmenn har mindre penger å betale regninger med, enn de hadde for seks år siden. Og mange tusen mennesker, midt i livet, å bli fratatt arbeidsavklaringspenger og blir henvist til sosialhjelp. Fordi regjeringen har bestemt dette.

Regjeringen tar fra dem som sliter med å komme seg gjennom hverdagen. Regjeringen tar fra dem som er minst i stand til å forsvare seg. Når de rike får mer, må de med minst å rutte med betale. Dette er usolidarisk. Og slik skal vi ikke ha det i Norge!

Sterkere fellesskap

Vi kjemper for et sterkere fellesskap.Vi viser at vi tar sterke fellesskap og kampen mot sosial dumping på alvor- ikke bare på stortinget- men også i de mange kommunene våre.

I Sarpsborg kommune har Arbeiderpartiet sørget for at vi har et innkjøpsreglement som passer på de som bygger våre skoler, barnehager og sykehjem, jobber under gode trygge arbeidsvilkår. Her tar vi vårt ansvar og påser at bedriftene som jobber for oss har lærlinger, at de har egne ansatte, at de betaler sine ansatte en anstendig lønn, at HMS-krav tas på alvor.  

Vi har utarbeida en Sarpsborgmodell på dette området som går lenger en det de fleste andre kommuner har gjort. På enkelte områder har vi gått så langt at administrasjonen advarte oss og mente vi kunne bli dratt i retten for det. Til det sier jeg – jeg går gjerne i retten for å ha stått opp for arbeidernes rettigheter!  

Det som er viktig er at vi tar arbeidslivet på alvor, og gjør det vi kan for å trygge sterke fellesskap, ikke bare for noen men for alle! Nå som vi har fått en flertallsregjering blir dette arbeidet enda viktigere. Kampen for en anstendig og seriøst arbeidsliv står nå i norske kommuner. Det er her Arbeiderpartiet er forsvarsverk mot høyresidens politikk.

Det er i kommunestyrene vi nå kan stoppe regjeringens ønske om mer midlertidighet. Det er der vi skal jobbe for heltid for de ansatte i kommunene.

Stille krav som får useriøse aktører ut, og seriøse aktører inn i arbeidsmarkedet.

I valget i september skal vi vise at her i Sarpsborg er vi sterke i vårt fellesskap, Vi skal vise hvilken retning vi vil at Sarpsborg skal ha de neste årene.

Sarpsborg Arbeiderparti er en garantist for trepartsamarbeidet, heltidskultur, satsing på læringer, seriøsitetskrav ved innkjøp og stillingsvern. I Sarpsborg vil vi jobbe videre for at ansatte tilbys hele og faste stillinger. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv. Det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren.

Derfor er lokalvalget til høsten så viktig. Vi vil jobbe for et enda sterkere fellesskap i Sarpsborg.