Sarpsborg har fått sin første folkehelseplan

En god helse er viktig for livskvalitet og mestring i hverdagen. Dessverre er det flere som opplever å ikke kunne delta i arbeidslivet. Andre har plager og begrensninger som en følge av redusert helse. Noe kunne vært forebygget, og i folkehelsearbeidet er det ikke mulig å starte for tidlig.

original

Tirsdag 20.september vedtok utvalg for velferd og folkehelse Sarpsborgs første folkehelseplan. Planen skal endelig behandles i bystyret i november. Sarpsborg har helseutfordringer vi tar på alvor, og planen er et viktig verktøy for å samordne innsatsen for en bedre Sarpsborg-helse.

Sarpsborg har en høyere andel personer med type 2 diabetes og muskel- og skjelettskader enn resten av landet. Den enkelte person kunne unngått belastninger, og knappe samfunnsressurser kunne vært spart hadde det blitt forebygget riktig. Det er helse i alt vi gjør, derfor må vi skape et Sarpsborg der barn vokser opp med gode spisevaner, aktivitet og mestring. Det samfunnet barna møter som voksne skal gjøre det enkelt å ta smarte helsevalg, og ta den enkeltes helse på alvor.

Helse er mer enn gode spisevaner. Det er alarmerende at andelen med psykiske problemer er høyere i Sarpsborg enn resten av landet. Nesten 20 % av ungdomsskoleelevene i Sarpsborg er plaget av ensomhet og 10 % av sarpsborgungdommen er plaget av depressiv stemningsleie (også en nasjonal utfordring). Dette er problemer som ulmer i det små, som ikke kan få vokse seg til psykiske lidelser. Barn og unge skal blitt sett, og små og store utfordringer skal tas på alvor.

I planen beskrives en rekke tiltak for et friskere Sarpsborg. Gode hverdager, aktivitet, mestring og et godt kosthold skapes ikke gjennom en snever tilnærming. Hele sarpsborg-samfunnet må mobiliseres skal vi lykkes. Aktivitetstilbud, gode lokalsamfunn, kunnskap, tilgjengelige turområder er noen få av mange elementer som er viktig for den enkelte og fellesskapet. Sarpsborg kommune møter innbyggere gjennom et helt livsløp, møtet med jordmor, barnehage, skole, sykehjem osv. skal sette folkehelse på agendaen og bidra til fravær av kroppslige plager og psykisk uhelse.

Folkehelseplanen er startskuddet for at skoler og barnehager i Sarpsborg skal jobbe mot tittelen «helsefremmende skole og barnehage». Dette er en sertifisering i regi av Østfoldhelsa. En rekke kriterier må være oppfylt før en barnehage eller skole kan smykke seg med tittelen. Ett av kriteriene er av skolen skal legge til rette for at alle elever kan være fysisk aktive minimum 60 minutter hver dag. Dette er starten på et arbeid som skal løfte Sarpsborgs skoler og barnehager til det beste for barna.

Man klarer ikke å snu trender over natten. Jeg er glad for at Sarpsborg tar byens helseutfordringer på alvor. Arbeidet har startet, og med en felles innsats er jeg sikker på at vi vil se resultater.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Leder av utvalg for velferd og folkehelse(Ap)