Sarpsborgsamfunnet trenger frivilligheten!

Av: Desiré Craggs og Therese Thorbjørnsen

I dag, mandag 5.desember er FN´s internasjonale dag for frivillighet, og det er en viktig dag å markere nå i Frivillighetens år 2022.

I Norge står dugnad og frivillighet sterkt. Frivilligheten er en av hjørnesteinene i Norge og samfunnet vårt hadde ikke gått rundt uten det frivillige arbeidet som rundt 60% av befolkningen vår bidrar med hvert eneste år.

Frivilligheten

Frivilligheten er så mangt. Det er dugnad i borettslaget, det er lagledere og andre aktive i idrettsklubben, det er engasjerte foreldre som er klassekontakter og som sitter i FAU, det er de som driver med politikk, det er de som rydder strandsona, det er de som stiller opp på Gleng og på andre kulturelle arenaer og ikke minst så er det de som er frivillige i Sarpsborg sine to frivillighetssentraler.

I Sarpsborg har frivilligheten vært tydelige på at de ønsker en Frivillighetsstrategi for Sarpsborg, det fremmet Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier i bystyret i juni og det ble vedtatt. Arbeidet med Frivillighetsstrategien starter i 2023. For oss er det viktig å gi frivilligheten i Sarpsborg gode vilkår.

Frivillig arbeid betyr så mye. Det kan være et skritt på vei tilbake til arbeidslivet, det kan være en del av utdannelsen, det kan være et bidrag man kan gi når man er ferdig i eller står utenfor arbeidslivet, men fortsatt vil og kan gi litt. Og det er alle de som hver dag bruker av sin fritid innen kultur, idrett og andre aktiviteter.

I Norge bidrar frivilligheten hvert år med 140.000 årsverk. Det tilsvarer 1536 årsverk her i Sarpsborg.

2022 er «Frivillighetens år». Dette året har alle lag, foreninger, frivilligsentraler og andre gått sammen for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten. Det er har vært aktiviteter igjennom hele året i Sarpsborg og vi har fått vist frem det store mangfoldet av frivillighet vi har her i vår kommune.

Frivilligarbeid skaper fellesskap, det løfter mennesker ut av ensomhet og ikke minst så skaper frivilligheten samhold og tilhørighet som er viktig for samfunnet vårt.  I dag feirer vi alle dere som driver frivillig arbeid i kommunen vår, for det er en kjensgjerning at uten alle dere som gir av deres tid og engasjement går ikke Sarpsborg-samfunnet rundt!

Noe av det aller viktigste for frivilligheten er hver og en enkelt som bidrar med sin tid.

Kjære deg som er frivillig i Sarpsborg; tusen takk for at alt det du gjør! Takk for at du bryr deg, og for at du bruker av tiden din. Takk for at du engasjerer deg og for at du gir slik at andre kan få. Takk for at du ser menneskene rundt deg.