Selvbestemt abort skal være en rettighet som ikke skal koste en krone!

Desire Helen Craggs

Desiré Craggs reagerer sterkt på Aust Agder FRP sitt vedtak om at kvinner skal måtte betale for abort.

Jeg trodde kampen var vunnet. Jeg trodde at Katti Anker Møller sin kampsak nå 105 år seinere var sikker.

Jeg trodde at 60- og 70-tallets kvinnesaksforkjempere hadde vunnet en seier for kvinnene som kom etter, når det i 1978 kom en lov om selvbestemt abort.

Men så kom 2014. Høyre-regjeringen foreslo at fastleger skulle ha rett til å nekte å henvise kvinner som ønsket abort. Forslaget ble trukket tilbake. Jeg trodde retten for selvbestemt abort var sikret. Uavhengig av hvilken fastlege man hadde.

Og så kom 2018. Aust-Agder FRP vedtar at kvinner selv må betale for abort. For staten skal ikke betale for kvinners valg. Jeg trodde jeg leste feil.

Kunne det virkelig være sant at selvbestemt abort skulle bli et klassespørsmål? At størrelsen på lommeboka var det som i fremtiden skulle avgjøre?

Videre stod det: «Aust-Agder Fremskrittsparti mener det er feil at staten skal betale for et valg du har tatt».

Nå sitter jeg her og lurer. Lever Aust-Agder FRP og jeg i samme tidsalder? For jeg trodde vi i 2018 var langt forbi «kvinnenes valg» når det gjaldt sex, graviditet og abort!

Kom ikke her å si at ei jente som blir voldtatt og så gravid har tatt et valg!

Kom heller ikke her å si at ei jente som har brukt prevensjon og allikevel har blitt gravid heller har tatt et valg! Og skulle jeg, eller hvem som helst annen jente i Norges langstrakte land bli gravid, og uavhengig av hvilken som helst årsak til at jeg eller hun ønsker å ta abort – så skal ikke størrelsen på lommeboka være det avgjørende!

Retten til selvbestemt abort er tydeligvis ingen selvfølge selv 40 år etter at vi fikk en lov om dette i Norge. Noen vil at man skal kunne reservere seg fra det, andre mener at man skal betale kostnadene selv. Det beviser at vi ikke kan ta alle våre seire for gitt. Det beviser at vi må fortsette å snakke om kvinners rettigheter – både nasjonalt og internasjonalt. Det beviser at vi må oppdra fremtidens medborgere til å se viktigheten av alle de kampene som har blitt kjempet, og sakene som har blitt vunnet!

Jeg er ikke i tvil på dette: selvbestemt abort skal være en rettighet som ikke skal koste en krone!

(Leserinnlegget har blitt publisert i Sarpsborg Arbeiderblad)