Sentrum arbeiderpartilag vil vite hva som er viktig for deg!

Enhver reform, enhver endring, enhver nyskapning har startet med at en tanke har blitt delt- sier Mona Elise Moan i Sentrum Arbeiderpartilag

Det er enkelt å påvirke 

I de to neste ukene er gjennomfører Arbeiderpartiet vårkampanjen sin, og du vil kunne møte oss, ivrige og rødkledde, på stand og kanskje også på trappa di i forbindelse med de mange husbesøkene vi skal gjennomføre i perioden. 

Hvorfor bruker vi fritiden vår på dette? 

Fordi det er viktig for oss å ta tempen på kommunen vår, altså - finne ut av hva som er viktig for akkurat deg. Som regel opptar det som opptar deg også andre, og det kan være at det du bryr deg om er noe vi kan være med på å løfte opp i de politiske organene vi alle har tilgjengelig, men som noen av oss allerede har en plass i. 

Det er sånn vi former vår politikk. Med andre ord kan du være med på å skape fremtiden og legge grunnlaget for de politiske føringene her hvor du bor og virker. Det er lettere enn du tror. 

Send inn dine ideer på dittforslag.no

Vil du ikke prate med oss, men har noe på hjertet? På Fortell oss #hvasomerviktigfordeg på dittforslag.no. Her kan du formulere ditt budskap innenfor alle tenkelige tema. Er du opptatt av noe så dekkes det garantert her. Alle forlagene blir lest og ivaretatt, og flere av dem blir en del av programarbeidet for Arbeiderpartiet fremover.

Du kan være med å påvirke fremtidens Sarpsborg

 Programarbeidet er de prosessene innad i partiet som danner vår fremtidige politikk, og igjen - du vil kunne være med på å påvirke ditt lokalmiljø. Noen av forslagene vedrører flere enn innbyggerne i vår kommune, og løftes dit de hører hjemme. Kanskje faller forslaget ditt i en kategori som gjør at du er med på å utforme nasjonal politikk. Ikke vern om dine tanker, men del dem med oss ansikt til ansikt, eller på dittforslag.no, og skap fremtiden sammen med oss. 

"Enhver reform, enhver endring, enhver nyskapning har startet med at en tanke har blitt delt."- Mona Elise Moan, sentrum Arbeiderpartilag

Mona Elise Moan holder appell ved Ludvig Enges bauta