Skal vi bøtelegge netthets?

Av: Therese Thorbjørnsen

Therese Thorbjørnsen

Hore. Fitte. Hitler. Du er faen ikke god! 

1700 lokalpolitikere fra hele landet har deltatt i undersøkelsen som viser i hvilket omfang lokalpolitikere i Norge mottar trusler og hatefulle ytringer, og hva dette fører med seg. Fire av ti lokalpolitikere har opplevd hat og trusler. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken pga. av dette. (Kilde: undersøkelse utført av IPSOS på vegne av KS)

Flere som deltar i den offentlige debatten, som tør å mene og eller å ta upopulære beslutninger blir utsatt for netthets. Vi ser det i kommentarfeltet i Sarpsborg Arbeiderblad og på Facebook.  Vi har mange politikere på lokalt og nasjonalt nivå, og særlig kvinnelige politikere som opplever så mye negative kommentarer at det å være folkevalgt blir en belastning.

At 4 av 10 politikere har opplevd netthets er en svært høy andel. Likevel er det få saker om netthets som blir anmeldt. Det er bekymringsfullt, og viser at vi overser eller aksepterer mer enn vi burde. Samtidig må vi være oppmerksom på forskjellen mellom trusler, netthets og dårlig debattkultur. Alt dette kan være ubehagelig og er skadelig for samfunnsdebatten, men alvorlighetsgraden og hvordan man skal følge det opp er forskjellig. Som tillitsvalgt, folkevalgt eller medlem av et politisk parti skal man ikke tåle eller akseptere hva som helst. Det finnes grenser for når kommentarer og meldinger ikke lenger er akseptable. Hva kan vi gjøre?

Landsmøtet til Arbeiderpartiet løftet denne helgen debatten om netthets. Netthets skal ikke bringe folkevalgte til taushet, uansett hvilket parti de representerer. Vi skal gå i front å lede an for å skape en respektfull, saklig og engasjerende debatt. Arbeidsutvalget som har jobbet med dette har kommet frem med en rekke konkrete forslag, blant annet om politiet kan bøtelegge personer for hets på nettet. Det synes jeg er et spennende forslag og en debatt jeg hilser velkommen. Kanskje vil det være skjerpende? Det virker som om folk glemmer at de har et ansvar selv om de sitter bak et tastatur.

Vi ønsker et samfunn hvor alle uansett alder, kjønn, bosted og livssituasjon skal kunne delta. Når dyktige kvinner og menn, unge og gamle vegrer seg for å stille til valg eller ta debatten pga. netthets må vi gjøre noe. Alt for mange kvier seg for å si hva de mener, og forblir heller stille. Det er et demokratiproblem som vi må ta alvorlig.

Vi må løfte debatten om netthets. Vi ønsker at folk skal engasjere seg i samfunnsdebatten, vi ønsker flere unge mennesker som engasjerer seg, stiller til valg og tar del i den offentlige debatten. Da må vi ta debatten om hva som er greit. Kanskje er svaret bøtelegging av netthets?