To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Skolefritidsordningene i Sarpsborg skolen

Desiré Craggs setter i dette innlegget fokus på SFO og hva vi i Sarpsborg Arbeiderparti ønsker for den kommende 4-års perioden!

Desiré Craggs

August har kommet, sommeren går på hell og vi er ikke langt unna skolestart for barna våre. Noen har allerede startet litt – for SFO´ene våre har allerede vært i sving og tatt imot nye 1.førsteklassinger, og alle de andre 2.,3. og 4.klassingene som går på SFO.

For Sarpsborg Arbeiderparti er SFO et viktig satsningsområde i den kommende 4-års perioden. Vi ønsker at flere av kommunens elever skal benytte dette tilbudet. Derfor vil vi i den kommende perioden se på muligheten for søskenmoderasjon også mellom SFO og barnehage.

Vi tror at overgangen fra barnehage til SFO kan være stor for mange, ikke minst for foreldrene. Derfor mener vi det er viktig med gode forventningsavklaringer mellom foreldre og SFO. Det er også viktig at skolene følger opp punktet i Oppvekstplanen som sier at det skal være foreldremøter også for SFO.

Vi tror at en SFO hvor barna våre blir sett, får nye opplevelser og opplever hverdagen som spennende, meningsfylt og interessant vil gjøre det mer attraktivt å være på SFO. Det skal være gøy å gå på SFO i Sarpsborg kommune – ja faktisk så gøy at barna har lyst til å være der, selv når foreldrene gir de muligheten til å være hjemme!

Vi tror at en SFO hvor barna våre får muligheten til å få prøve nye ting vil gjøre det mer spennende å være på SFO. Vi gleder oss til å se resultatene av den vedtatte Oppvekstplanen for Sarpsborg, som sier at SFO skal etablere samarbeid med lag, foreninger og Kulturskolen. For flere aktiviteter inn i SFO vil være med å gjøre SFO mer attraktivt!

For Sarpsborg Arbeiderparti er en god og trygg barndom viktig, og derfor vil vi gjøre det vi kan for at Sarpsborg Kommune skal få «verdens beste SFO» - et sted hvor alle barn får oppleve at de betydningsfulle!