Skolepolitikk på dagsorden!

Nå er det ditt valg Resultatet av Stortingsvalget kan bety et stort skifte for alle som er opptatt av en god skole og gode barnehager. Alle partier snakker varmt om skole og barnehage, men vi må se på det partiet som har størst gjennomføringsevne og høyest troverdighet i skolesaker. Av: Jostein Egerdal Partisekretær Sarpsborg Arbeiderparti

Den nåværende Høyre/Frp – regjeringen foreslo i 2017 – budsjettet å kutte 600 lærerstillinger i ungdomsskolen.                                                                                             Disse 600 lærerne kom inn i ungdomsskolen fordi Arbeiderpartiet bevilget 1,5 milliarder som øremerkede midler i perioden 2005 – 2013.

I skolen er det viktig at den enkelte elev blir sett, og økt lærertetthet vil føre til at flere elever lykkes og færre dropper ut av skolen. Samtidig har Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen selv sagt at han ikke vil prioritere flere lærere. Han har derimot «avskiltet» mange dyktige allmennlærere samtidig som antall ufaglærte i skolen har økt.

Vi må satse på lærerne. I Sarpsborg har vi engasjerte lærere som hver dag står på for å gi kunnskap og læring til hver enkelt elev. Men det holder ikke å si at man vil gjenreise den profesjonelle lærerrollen, og respekten for læreren som fagperson, hvis man i praksis viser lærerne mistillit gjennom overdrevne krav til rapportering og dokumentasjon.

Det handler om å gi lærerne mer tid til lærerarbeid, bedre muligheter til kompetansepåfylling og mindre byråkrati og rapportering. Det handler simpelt hen om å vise mer tillit til lærerne og deres faglige arbeid.

Arbeiderpartiet vil

- Ansette 3000 flere lærere med mer tid til hver elev.

- Innføre en norm for lærertetthet,minst på kommunenivå.

 Det vil ikke bli mulig for kommunen å overføre lærere fra eldre elever til de yngste for å innfri kravet om lærer norm.

- Endre skolen gjennom et skoleløfte med 18 konkrete tiltak for å styrke barn og unges opplæringstilbud.

- Utarbeide en tillitsreform for skole i samarbeid med lærerorganisasjonene.

- Stimulere ungdom til å søke seg inn på lærerutdanningen.

- Mere praksis og en større andel pedagogikk i utdannelsen.

- Bekjempe midlertidige ansettelser i skolen og ufrivillig deltid.

- Få flere yrkesgrupper inn i skolen, slik at mer tid frigis til undervisning og til å følge opp elevene.

- Styrke kommuneøkonomien for å gi handlingsrom for den enkelte kommune, og dermed gi muligheten til å ansette flere i skolen.

Bidrar vi til større respekt for lærerjobben som profesjon, bidrar vi også til å løfte stoltheten rundt læreryrket. De som jobber i skolen, gjør en av Norges viktigste jobber. Har vi dårlige skoler, risikerer vi å få dårlige leger, sykepleiere, ingeniører og fagarbeidere i all fremtid. Gode og motiverte lærere er avgjørende. Vi står foran et valg som virkelig kan gjøre en forskjell for barn og unge i Norge.

Det er ditt valg!

Jostein Egerdal Partisekretær i Sarpsborg Arbeiderparti

Jostein Egerdal