Skøytebane i Kulås

Av: Christer Ryen og Therese Thorbjørnsen

Christer og Therese

Skøyteis i Kulåsparken

Skritt for skritt har vi gjort tiltak for at Sarpsborg skal være en attraktiv by. Lekeplass på torget, staudepark i Kirkeparken, oppgradering av gågata og Kulåsparken har vært en suksess.

Nå vil vi fortsette utviklingen. I denne handlingsplanperioden skal Pellygata oppgraderes, og neste år skal det første spadetaket til det nye biblioteket tas. Det vil være et kjempe løft for byen og innbyggerne våre som i gleder oss til står ferdig i 2023. Men vi gir oss ikke der.

Kulås er en sentrumsnær og flott park der vi også ønsker å få til mer aktivitet. Nå vil vi også se på muligheten til å anlegge en permanent skøytebane i Kulås fast på vinterstid. Det tror vi kan bli en flott og attraktiv møteplass i sentrum.

Vi så hvor mye brukt Tunevannet, stadion og andre steder rundt i kommunen vår var forrige vinter, det er viktig med gode møteplasser der folk kan være i aktivitet. Vi skal fortsette arbeidet vårt med å skape et attraktivt sentrum som også legger til rette for at de barn og unge kan få et enda bedre tilbud enn de har i dag.

Å styrke nærmiljøtiltak og legge til rette for midlertidige aktiviteter er bra, både i forhold til pandemien, men også at folk kan ha gratisaktiviteter rundt i sitt eget nærmiljø. Vi står ovenfor nok en vinter der pandemien fortsatt vi prege livene våre, da er en utendørs skøytebane i Kulås et strålende tiltak. Derfor vil vi allerede nå å iverksette midlertidigtiltak som kan tas i bruk allerede i vinter hvis vær og koronatiltak tillater det. Så skal vi bruke tiden fremover til å jobbe videre med  permanent skøytebane i Kulås.