Større stillinger i kommunen

Vi i arbeiderparti har gjennom mange år jobbet for at våre ansatte i kommunen skal få gode arbeidsvilkår. Med en fast ansettelse og gode lønnsvilkår gir vi mange en forutsigbar hverdag og fremtid.

Siden høsten 2016 har det blitt gjennomført en prosess med drøftinger i alle enheter innenfor kommuneområde velferd.

  Fokuset har vært bemanningsplan, kompetanse sammensetning, sykefravær, bruk av vikarer og timelønnede. Sammen med fagforbundet og noen andre organisasjoner representert i velferd ble behovet drøftet.

Større stillingsprosent i kommunen

Vi hadde mulighet for å tilsette flere medarbeidere fast, enten utvide stillinger til allerede faste ansatte eller tilby fast stilling for midlertidig ansatte. De fleste utvidelser har vært knyttet til ressursteam på enhetsnivå. Kommunen har nå en gjennomsnittlig stillings prosent på 80.7

Linda Engsmyr, leder av administrasjonsutvalget er fornøyd med økningen i stillingsprosenter i Sarpsborg kommune.