Studieplan for Sarpsborg Ap

Partistyret har vedtatt en nye studieplan. Studieplanen inneholder mange spennende aktiviteter i tiden fremover.

original_1478638850_2724254

Studiearbeidet i Sarpsborg Arbeiderparti skal bidra til:

- Øket kunnskap og engasjement blant medlemmene

- Øket kunnskap og motivasjon blant organisasjonens tillitsvalgte og de folkevalgte

- Å utvikle Sarpsborg Arbeiderparti som en medlemsorganisasjon og lærende organisasjon

- Styrke medlemspleien i Sarpsborg Arbeiderparti