En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Takk til ansatte i Sarpsborg kommune!

Av: Desire Craggs, Therese Thorbjørnsen og Svein Larsen

En barnehageansatt viser to energiske barn et herbarium. Foto: Øivind Haug

2020 ble et særdeles krevende år for alle. Pandemien har ført til mye uro, mange har blitt syke, folk har måttet begrense sine aktiviteter og arbeidssituasjonen har blitt endret for mange. Ikke minst gjelder det siste for ansatte i Sarpsborg kommune.

Pandemien har vist at ansatte i Sarpsborg kommune er omstillingsdyktige og villige til å legge ned en ekstra innsats for å opprettholde et godt tilbud til våre innbyggere. Dere sørger for at barn og unge har et godt tilbud i trygge rammer enten det er i barnehagen, på skolen eller digitalt hjemme. Dere tar vare på våre eldre og hjelpetrengende enten de er i en av våre institusjoner eller de får hjelp hjemme. Dere sørger for renhold og tilkjøring av mat. Mange av dere som sørver innbyggerne med byggesøknader og andre henvendelser, fortsetter ufortrødent videre fra hjemmekontor. Dere jobber morgen og kveld på testsenteret, som smittesporerere eller planlegger nå for tidenes massevaksinering av sarpinger. Dere skal vite at det blir lagt merke til.

Alt dette klarer vi fordi vi i Norge har en sterk offentlig sektor. Vi i Arbeiderpartiet er glade for at flertallet i våres vedtok at ingen skulle permitteres i Sarpsborg kommune som en følge av pandemien, men heller brukes der hvor vi trengte en ekstra innsats. Nå, tre kvart år etter, ser vi at dette var en klok beslutning.

Forhåpentligvis vil 2021 etter hvert se lysere ut så vi kan være nærmere hverandre igjen som medmennesker og som samfunn. Vi vil få hverdagen vår tilbake igjen, vi kan være sammen og vi kan være et fellesskap

I mellomtiden: Hold ut, hold avstand, ta vare på hverandre.

Desiré Craggs, leder Sarpsborg Arbeiderparti

Therese Thorbjørnsen, leder administrasjonsutvalget

Svein Larsen, gruppeleder