Temakveld om BUDSJETTARBEID OG VEDTEKTER

Hvordan skal Sarpsborg politikerne styre kommunen fremover?

original_1478641749_6005008

Utvalgsleder Andreas Lervik og kommunesjef Reidar Handelsby innleder om sine erfaringer med utforming av budsjett- og handlingsplaner før det åpnes opp for debatt.

Etter det blir det en grundig innføring i partiets vedtekter og hvordan disse styrer partiet. Vel møtt til en spennende kveld!

Sted: Tune administrasjonsbygg(gml. Tune rådhus)

Dato: 9. Mars

Tidspunkt: 18:00