Barn

Trygghet for barna våre

Med sommerfugler i magen står 1.klassingene klare på første skoledag med oransje sekker på ryggen. Spente, nysgjerrige og på startstreken for årene de skal tilbringe på skolebenken.

Mange av de skal ta gå til og fra skolen, andre skal ta skolebuss. Med de oransje sekkene er det tydelig for både andre elever, lærere og trafikanter at det er førsteklassinger som ferdes. Dette signalet er viktig. Det oppfordrer oss til å vise hensyn, være aktsomme og ha forståelse for at dette er små barn som vi må ta ekstra hensyn til.  

Fylkeskommunen har nå bestemt seg for at de ikke skal videreføre disse sekkene. Sekkene som gir likhet for alle førsteklassinger det aller første og viktige året på skolen. Sekkene som gir trygghet når de ferdes i trafikken. Sekkene som har blitt et symbol på 1.klassinger og som de har sett eldre søsken og andre barn bruke før dem.

Vi mener at det er viktig å videreføre skolesekkene for 1.klassingene våre. Derfor har vi jobbet frem et vedtak om Sarpsborg kommune for skoleåret 21/22 selv kjøper inn skolesekker. Samtidig sender vi en oppfordring til fylkeskommunen om at de bør gjeninnføre skolesekkene fra 2022.

Noen mener at dette ikke er riktig prioriteringen. De argumenterer med at de ikke vet om sekkene har noen hensikt. De etterspør tall. Er flere 1.klassinger utsatt for trafikkulykker i kommuner som ikke har skolesekk? Det er ikke alle holdningsskapende tiltak som kan måles i harde tall. Vi mener at de positive faktorene med at våre 1.klassinger syns tydelig i trafikkbildet og at alle våre 1.klassinger får en lik start på sitt skoleløp er viktig, uavhengig av hva som skjer i andre kommuner.

Noen mener at skolesekkene bidrar til kast og bruk. Miljøperspektiv er viktig – samtidig mener vi at her finnes det så mange gode svar på hva som gjøres med sekkene. Vi har hørt om redesign av sekker, sekker som brukes som tursekker – og foreldre som bruker sekkene til å ta vare på minner fra det første skoleåret. Fra andre kommuner har vi hørt om innsamling av sekker som sendes til barn i andre steder av verden som ikke har de samme mulighetene som våre barn til å få skolesekker. Vi mener at dette viser at det finnes muligheter og at de brukte skolesekkene også kan være en ressurs.

I utvalget for miljø og teknikk fikk vårt forslag om skolesekker til førsteklassingene i kommende skoleår flertall. Det er vi veldig glade for, og vi mener at dette er et riktig vedtak. Hvis fylkeskommunen ikke gjeninnfører skolesekker, vil vi jobbe for at dette legges inn i handlingsplan og budsjett for Sarpsborg kommune også fremover.

Vi vil at våre førsteklassinger også i fremtiden skal kunne starte skoleløpet med en ekstra trygghet i oransje skolesekker på ryggen. Vi vil at førsteklassingene våre skal få møte skolehverdagen med et likere utgangspunkt.

Desiré CraggsNestleder i utvalg for miljø og teknikk