Ungdommer i trapp

Ungdom og fritidsklubber

Vår listekandidat, Desiré Craggs, skriver om viktigheten av fritidsklubber og hva dette betydde for henne i hennes ungdomstid.

Desiré Craggs

Jeg gikk i 7.klasse da jeg for første gang fikk lov til å dra på fritidsklubben der jeg bodde. Vi var noen som dro sammen – og jeg husker det første møtet med fritidsklubben som et sted hvor jeg kunne være med å bidra, hvor jeg ble sett og hvor de tingene jeg var god på var noe de voksne så at de kunne bruke. Vi ble etter hvert en ganske stor gjeng som møttes på fritidsklubben 2 ganger i uka – vi spilte fotball, billiard, bordtennis og danset. Vi fikk være med å male lokalene innvendig. Vi stod i kiosken. Vi satt i styret. Vi fikk være med å påvirke!

Jeg falt etter hvert ut av den organiserte aktiviteten. For meg ble fritidsklubben mitt sted. Der fikk jeg lagt grunnlaget for det som trolig i dag er en av mine sterkeste sider; organisering.

Jeg husker de voksne som betydningsfulle for livet mitt. Som lyttende. Som tilstedeværende. Som mennesker som var med meg, og som har påvirket den jeg er.

Dette kunne ha vært en hyllest til ungdomstiden min og til de menneskene som var med å påvirke den. Men ungdomstiden min har preget også den politikken jeg ønsker å være med på å føre. Derfor har fritidsklubbene fortsatt å være en viktig sak for meg. Og heldigvis er det også en viktig sak for Sarpsborg Arbeiderparti!

For flere unge fortjener å møte disse voksne menneskene som kan være med å påvirke livet deres. Flere unge trenger å ha en møteplass de selv kan være med å påvirke og som ikke er en del av det organiserte fritidstilbudet i kommunen vår. Det er viktig at fritidsklubbene er et tilbud som kommunen gir til ungdommen i kommunen vår.

Sarpsborg Arbeiderparti går til valg på at vi skal satse på fritidsklubbene og ungdommens kulturhus. Det er et viktig punkt i vårt valgprogram som jeg gleder meg til å være med å jobbe for.

For ungdommen er framtida – og den skal vi være med å legge gode, trygge og stabile rammer rundt!  Og der er fritidsklubbene våre et av de viktigste tilbudene vi har til ungdom som ikke deltar i organisert aktivitet – og som et supert supplement i hverdagen for de unge som både driver med organiserte aktiviteter og benytter seg av fritidsklubbene.

For Sarpsborg Arbeiderparti ønsker å skape framtidas Sarpsborg!