Unik kompetanse

Vår listekandidat, Bjørn Korsmo, skriver her om Sarpsborg Arbeiderparti sin kompetanse!

Bjørn Korsmo

Her om dagen hørte jeg et lokalpolitisk parti si at de har unik kompetanse når det gjelder jernbane. Vel, dem om det.Sarpsborg Arbeiderparti har også unik kompetanse. Ikke når det gjelder jernbane, den kompetansen er det andre som besitter, blant annet jernbanedirektoratet, Bane Nor og lignende kompetansemiljøer.Sarpsborg Arbeiderparti sin unike kompetanse består av helt andre ting. Vi har en enestående og helt unik kompetanse i å arbeide for at Sarpsborg skal være byen vi alle er glad i, og at byen skal være en trygg og levende by for alle oss som bor her. Vi har unik kompetanse i å sikre våre barn en god oppvekst, gode skoler og en trygg oppvekst. Vi har unik kompetanse i å vedlikeholde og videreutvikle kultur, kulturarenaer, idrettsarenaer og idrett i Sarpsborg. Vi har unik kompetanse i å spille på lag med idrett og frivillighet. Vi har unik kompetanse i å sikre at våre eldre har en trygg og verdig alderdom og vi har unik kompetanse i å sørge for at medmennesker som trenger hjelp, får den hjelpen de trenger. Vi er opptatt av å ta inn så mange lærlinger som mulig, og vi ønsker ikke at arbeidsplassen din skal privatiseres slik at du mister de rettighetene du har opparbeidet deg. Vi har unik kompetanse i å bygge et samfunn hvor frihet, samhold, likhet og solidaritet veier tyngst. Sarpsborg Arbeiderparti har også en unik ordførerkandidat for de fire neste årene. Vår ordførerkandidat har vært hele Sarpsborgs ordfører i åtte år, og det er ingen over og ingen ved siden.Godt valg!