Utvikling på Hafslund

Av: Daniel Brandsrød

Daniel Brandsrød

Mandag 18. Februar kunne vi lese i Sarpsborg Arbeiderblad at Statens vegvesen har utredet 3 alternativer for nytt kjøremønster på strekningen Hafslund til Dondern. 

Med en gang så ropes det om rasering av byen og i stedet for å trekke frem de positive delene av saken, blåses det opp til å bli en stor sak om nedleggelse av næringslivet i området. Hvorfor?

Dette har vært en strekning som i flere tiår har vært utsatt for kø i rushtiden, som igjen har ført til at kollektivtransport ofte blir forsinket. Du vil også risikere å stå times vis i kø på strekningen ved en ulykke på E6 eller en av sideveiene. I tillegg er det en skolevei for mange hundre barn som nå får det enda tryggere på vei til skolen enten de går eller sykler. 

Veinettet utbedres for at vi skal slippe å stå i kø og det skal bli enklere å legge til rette for mer kollektivtransport. Det vil også sees på muligheten for at næringstransport kan gå sammen med bussene. Dette vil bedre trafikkforholdene på Hafslund betraktelig. Jeg skjønner godt at eierne av Thin Than og Rich Bar reagerer på beskjeden om at det nye veinettet går ut over deres arbeidsplasser, men hva med å være løsningsorienterte? Disse serveringsstedene kan flyttes og det kan skapes nye og bedre muligheter. Det er ikke bygget som lager maten, men kokkene og de ansatte. Nå har de minst tre år på seg til å finne nye lokaler og hvorfor ikke se mot det gamle meieriet? Der eieren sier til SA at han venter på en avgjørelse av nytt veisystem før han regulerer område til nye bygg. 

Noe annet som er positiv ved utbyggingen av strekningen er at det skapes jobber. Det skapes jobber for de som er i anleggsbransjen, for de som lever av å bygge veier og kanskje kan man renovere vann og kloakknettet samtidig.  Jeg valgte i 2018 å bli medlem i Sarpsborg Arbeiderparti, fordi jeg da kan være med på å si min mening og jeg veit jeg blir hørt. Det å kunne være med på å bestemme hva som kan bli mitt Sarpsborg i fremtiden og hvordan jeg mener vi skal bygge byen Sarpsborg. Slik at alle som bor i byen skal føle den stoltheten og identiteten som følger med av det å være Særping.