To mennesker snakker sammen i et moderne møterom. Foto: Øivind Haug

Vår felles framtid krever dialog!

Vår listekandidat, Desiré Craggs, skriver i dette innlegget om viktigheten av dialog og forståelse. Sarpsborg Arbeiderparti sin politikk er basert på våre verdier; frihet, likhet og solidaritet.

Desiré Craggs

Hver og en av oss er sammensatte mennesker. Vi bærer med oss fortiden vår, vi blir preget av samtiden vår og vi legger grunnlaget framtiden vår. Hver for oss, og sammen. Vi krangler, diskuterer, gråter og ler. Sammen skaper vi det samfunnet vi lever i.

Vårt Sarpsborg er allikevel ikke perfekt. Noen av oss misliker. Noen av oss snakker stygt til hverandre. Noen mener at de selv er bedre enn andre, på bakgrunn av for eksempel religion, etnisitet eller legning. Noen av oss tror ikke at vi kan skape en felles framtid. Det er jeg uenig i.

Jeg mener at dialog skaper forståelse. Jeg tror at kjennskap gir kunnskap. Jeg mener også at Sarpsborg Arbeiderparti fører en politikk for hele kommunen, for alle innbyggerne våre – der vi ønsker å gå i front for at det samfunnet vi sammen er, hvor ulikhetene våre er en styrke!

For meg og mitt parti er det viktig at vi møter hverandre med åpne hender. Vi skal se menneskene – ikke merkelappene. Vi skal lytte og vi skal spørre. Vi skal lære av hverandre. Vi skal sammen utvikle framtidas Sarpsborg, og det krever dialog.

Sarpsborg Arbeiderparti bygger sin politikk på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Verdiene våre står sentralt i utviklingen av politikk – og hvordan vi ønsker at Sarpsborg-samfunnet skal formes.

Frihet for oss er at alle skal ha mulighet til menneskelig vekst og utfoldelse. Alle skal ha mulighet til å bruke sitt talent, engasjement og skaperkraft. Vi skal jobbe for trosfrihet og toleranse, slik at mennesker med ulike livssyn kan arbeide sammen for et bedre samfunn.

Likhet for oss er at alle mennesker er enestående og likeverdige. Alle skal ha likeverdige levekår, gjennom fellesskap og rettferdig fordeling. Vi skal bekjempe intoleranse, diskriminering og urettferdighet.

Solidaritet for oss er at vi skal yte etter evne og få etter behov. Vi skal bry oss om hverandre, og ta vare på hverandre. Vi skal skape toleranse, likeverdige levekår og trygghet – slik at alle får størst mulig frihet til å leve et liv i samsvar med egne ønsker og behov.

For oss handler valget om hvordan vi sammen skal skape Sarpsborg-samfunnet. Vi tror at det skaper vi best sammen.

Godt valg!