To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Varteig barnehage og Navestad barneskole legges ikke ned!

Therese Thorbjørnsen

Varteig barnehage og Navestad barneskole legges ikke ned!

På torsdag la kommunedirektøren i Sarpsborg frem sitt forslag til budsjett for 2021. Et forslag som igjen har skapt usikkerhet for Varteig barnehage og Navestad barneskole.

- Det har kommet mange reaksjoner etter at kommunedirektøren la frem sitt budsjettforslag, men alle samarbeidspartiene var veldig tydelige når vi var samlet tidligere i dag, det er jeg glad for sier utvalgsleder for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen.

Varteig barnehage og Navestad barneskole er viktige for sitt nærmiljø. For Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet er det viktig at barnehager og skoler ligger der folk bor. Vi skal arbeide for gode lokalmiljøer og er opptatt av å skape levende lokalsamfunn i hele kommunen. Vi var tydelige før valget, og i vår felles samarbeidsplattform om at dagens skolestruktur skal beholdes. Og det følger vi selvfølgelig opp.

Arbeiderpartiet, SV, MDG og Senterpartiet skal i ukene fremover jobbe med vårt budsjett, men allerede nå kan vi betrygge våre innbyggere med at Varteig barnehage og Navestad barneskole ikke blir lagt ned.

-Jeg er veldig glad for at samarbeidsavtalen vår er så tydelig og at skolen og barnehagen blir opprettholdt. Det har vært viktig for Nordre Arbeiderpartilag og Navestad Arbeiderlag , sier leder av Sarpsborg Arbeiderparti, Desire Craggs. 

-Nå skal vi i ukene fremover jobbe med helheten på budsjettforslaget vårt, og vi oppfordrer arbeiderlagene våre til å komme med sine innspill etter oppsatt datoplan som er sendt ut til lagene våre, avslutter Desire og Therese.

Desiré Craggs