To barn leier på vei til skolen. Foto: Øivind Haug

Velkommen til årets oppvekstkonferanse

Therese Thorbjørnsen og Sindre Martinsen-Evje

Velkommen til årets oppvekstkonferanse

Når vi laget en oppvekstplan i Sarpsborg i 2016, hadde vi en bred prosess i hele Sarpsborgsamfunnet. Det var mange som bidro, og det var mange som ønsket å bidra i det videre arbeidet. Dette har vi tatt på alvor.

Visjonen vår er «Sammen skaper vi Sarpsborg». For oss er ikke dette fine ord på en plakat, men en reell beskrivelse av hvordan vi ønsker å jobbe.

Innenfor oppvekstområdet styrer vi fortsatt mot visjonen om at Sarpsborg er en by «Der barn og unge lykkes». Lykkes vi med dette, lykkes vi også med det meste annet i byen vår.

Sammen skaper vi

Som kommune må vi være flinke til å legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunale og private aktører innen skoler og barnehager. Vi må jobbe godt med foreldre og vi må jobbe godt med barna og ungdommene. Dette gjør vi gjennom gode utvalg og råd igjennom hele året.

Oppvekstkonferansen i Sarpsborg skal være et årlig arrangement. Her skal vi sette oppvekst, utdanning og kompetanse på dagsorden. Vi skal snakke om hvordan vi jobber med dette i Sarpsborg, og hvordan vi jobber for å bli bedre. I full åpenhet skal vi legge til rette for samtalene, spørsmålene, tankene og ideene. Sammen skal vi sette dagsorden og komme frem til de gode løsningene.

Vi skal utfordre oss selv, og hvert år skal vi ha en gjest. En gjest som skal gi oss et budskap å strekke oss etter. En respektert fagperson som skal tilføre oss nye impulser. Som kommune, barnehage, skole eller som forelder. I år er vi så heldig å ha psykolog Hedvig Montgomery.

Du kan følge med hjemmefra

Oppvekstkonferansen noe annerledes i år pga. koronasituasjonen. Den er digital. Dette gir mest muligheter, men også noen begrensninger. Det blir ikke like mye informasjon fra Sarpsborg kommune og det blir det ikke et tradisjonelt foredrag. Vi har blandet de største aktørene til en samtale. En samtale om oppvekst, om samhandling barn og foreldre, og hvordan vi skal lykkes godt og enda bedre. Slik skal vi realisere visjonen «Sammen skaper vi Sarpsborg» i praksis. Det er med stolthet og glede vi kan ønske velkommen til årets Oppvekstkonferanse- vi håper dere vil følge oss på nett.