Verdivalg

Vår listekandidat, Liss Elstrøm, skriver dette innlegget om hennes tanker rundt årets valg!

Liss Elstrøm

Jeg har som mange andre, gått til urnene siden jeg fikk stemmerett. Selv uten å ha det store politiske engasjementet har det vært viktig for meg å bruke stemmeretten. Jeg hadde noen år i AUF i ungdomstiden, og det er gode minner! For meg var ikke politikken det viktigste, det var samholdet med de andre som betydde mest og ikke minst det å være del av noe.

Det er det jeg vil bruke min stemme til.  At alle i Sarpsborg skal ha mulighet til å delta å kunne føle tilhørighet gjennom hele livsløpet. Oppvekst med god læring og lek, en fast jobb og en verdig alderdom. Vi må kjempe for et samfunn uten utenforskap, det være pga. økonomi, etnisitet eller legning. 

Bare jeg har gått i mine sko, du i dine. Det er våre opplevelser som har formet oss til de vi er i dag. Vi tar stilling til livets mange spørsmål ut fra våre erfaringer, visjoner og mål.  Det som vil være det viktigste for meg som kommunepolitiker, er å lytte til hva din historie er. Hva er viktig for deg som innbygger i Sarpsborg kommune? 

Jeg tror murer rives ned med kunnskap og at kunnskap bygger broer mellom oss. Målet må være å fortsette den flotte utviklingen vi har i Sarpsborg, bygge et aktivt sentrum med mange arbeidsplasser, liv og røre. Hvor alle skal ha mulighet til å delta om de ønsker det. 

Det er med ydmykhet og ikke minst respekt for de som har gått veien før meg jeg har takket ja til å stå på listen til Sarpsborg Arbeiderparti.

Jeg velger verdiene frihet, likhet og solidaritet når jeg går til urnen. Hva velger du?

Hvis du ønsker at jeg skal være din stemme de neste fire årene, kan du gi meg en stemme ved å gi meg et kryss på lista, eller gi meg en «slengerstemme».     

Godt valg!