Vi blir en fattigere kommune med #høyrekutt i kultur, idrett og frivillighet

Av: Therese Thorbjørnsen, Desire Craggs og Henriette Holt Gausdal

Therese, Desire og Henriette

I desember vedtok høyresiden et kutt i kulturbudsjettet på 1 million i 2024 og 2 millioner fra 2025.  Neste uke skal politikerne i utvalg for kultur og oppvekst behandle hvor det skal kuttes.

Det som ligger på bordet fra kommunedirektøren er blant annet et ytterligere kutt i ASVO på 200.000 kr. Det skal kuttes 200.000 innen kulturminneskjøtsel og kuttet kommer i tillegg til kuttet på 500.000 på ASVO som ble vedtatt i desember. Norges eldste litteraturuke legges ned, all støtte til kulturrådet kuttes og «Aktiv på dagtid» legges ned. Det blir kutt i tilskuddene til Borgleden og Østfoldmuseene. Det blir også et massivt kutt på støtte til friluftsstiltak, som betyr mindre støtte til SIL, Trøsken, lysløypegjengen med flere.

Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg kulturråd og Sarpsborg idrettsråd mener det er en feil måte å spare penger på. Vi støtter rådene sin uttalelse. Og synes det er underlig at ingen av innspillene til rådene er hensyntatt i denne saken.

De rødgrønne partiene satset på kulturbyen Sarpsborg

Vi er imot at det skal kuttes innen kultur, idrett og frivillighet.

Byutvikling og kulturutvikling hører sammen. Kultur, idrett og frivillighet er en forutsetning for et godt, inkluderende og opplyst samfunn. Kultur gir oss identitet og samhørighet. Kulturen minner oss om hvor vi kommer fra og hvem vi er. Det gir opplevelser som knytter mennesker sammen i et identitetsfellesskap.

Gode kulturopplevelser gjør en by attraktiv og levende, og en attraktiv by tiltrekker seg kreativ og innovativ næring, flere jobber, nye innbyggere og et godt hjemsted. Kultur, idrett og frivillighet spiller en stor rolle i det å skape en by det er fint å bo i, jobbe i og leve i.

De siste åtte årene har de rødgrønne partiene systematisk styrket kulturbudsjettet hvert eneste år.

Vi har blant annet:

  • Innført en lavterskel tilskuddsordning for gratis medlems- og trenings avgift til barn og unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter og vi har et tilbud om gratis kulturskole. 
  • åpnet fritidsklubber og etablert Norges første kommunale senter.
  • styrket kulturfondet, styrket Olavsdagene og vært en viktig bidragsyter for utviklingen av Nasjonal jubileet i 2030.
  • bygd idrettshall på Sandbakken, kulturhuset Sarpsborg Scene, bevart område bibliotekene og snart er byens nye storstue, vårt nye bibliotek ferdig.
  • sagt at Norges eldste litteraturuke skal satses på, ikke avvikles.
  • styrket frivilligheten, og vi har gitt støtte til idrettsrådet og musikkrådet slik at de har gode arbeidsforhold.

Vår visjon og vårt mål har vært å være kulturbyen Sarpsborg. Og i 2019 ble vi kåret til årets kulturkommune i Østfold, og vi kom på en stolt 2. plass i landet.

Dette er noe vi må ta med oss inn i det videre arbeidet her i byen. Det arbeidet kan ikke stoppes av lite satsingsvilje innenfor kultur fra det nye styret i Sarpsborg.

Vi blir en fattigere kommune med #høyrekutt

Kultur, idrett og frivilligheten er viktig for Sarpsborg. Kommunaldirektøren oppsummerer det som er viktigst i sitt saksfremlegg:

«Kultur og idrett er viktige områder å jobbe videre med for å forebygge psykisk og fysisk uhelse og for å fremme fellesskap, inkludering og deltakelse i samfunnet».

Sarpsborg kommune bruker jevnt over mindre på kultur og idrett enn landet for øvrig, men vi er kjent for å få mye ut av hver eneste krone. 2 millioner kroner er i utgangspunktet ikke mye penger i det store og hele når det gjelder innsparinger. Men innenfor kultur, idrett og frivillighet er det enorme summer. Det rammer hardt, og det rammer mye.

Vi er enige med kommunaldirektøren, og vi mener kuttene som er forslått her i Sarpsborg rammer de som trenger det mest. 

Vi sier et tydelig NEI til høyresidens kutt i kultur.