Kulturkommune 2019

Vi er kulturbyen Sarpsborg!

Vår listekandidat, og utvalgsleder for kultur og oppvekst, Therese Thorbjørnsen skriver om kulturbyen Sarpsborg.

Therese Thorbjørnsen

På mandag var vi i Arendal som en av tre finalister til Årets kulturkommune. Drammen gikk av med seieren og vi delte en god andreplass sammen med Larvik kommune. Vi reiste hjem fra Arendal med stolthet over kulturbyen Sarpsborg, og en visshet om at satsingen vi har gjort de siste årene gir resultater. Sarpsborg Arbeiderparti har en bevisst og målrettet satsing på kultur.

Vi er på barnas side. Vi har mange barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er noe vi tar på største alvor. Vi arbeider målrettet for at alle skal ha mulighet til å delta i både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter.

Vi har innført en lavterskel tilskuddsordning for gratis medlems- og treningsavgift til barn og unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter og vi har tilbud om gratis kulturskole. Hver lørdag er kulturskolen åpen for alle som ønsker å benytte seg av tilbudene som er der. På den måten kan alle få være med. Økonomien skal ikke være et hinder for deltakelse for barna våre. Kultursatsing er ikke direkte middel for å få fattigdomstallene ned, men det er viktig i arbeidet med å skape åpne møteplasser og gratis tilbud og tiltak for barn og unge. Sarpsborg Arbeiderparti vil at alle barn og unge skal ha like muligheter til å delta i kulturlivet i Sarpsborg.

Med kultur så skaper vi en inkluderende by for alle i alle aldre. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre at alle har tilgang på kultur og fritidstilbud.  Fritidsklubbene og ungdommens kulturhus er viktige arenaer for våre barn og unge. Derfor har vi prioritert fritidsklubbene i Sarpsborg i denne perioden. Vi har opprettet ungdommens kulturhus og vi har åpnet opp igjen flere fritidsklubber.

Ung kultur møtes (UKM) er også et viktig satsingsområde i Sarpsborg. Målet er å skape et inkluderende miljø, et sted hvor ungdom med forskjellige bakgrunner kan møtes i fellesskap.

Vi har også Norges første e-sport senter, i samarbeid med sportsklubben Riddle. Senteret ligger i lokalene til Ungdommens Kulturhus og er etablert for å skape en gratis møteplass for ungdom som har data, IT og e-sport som interesse. Dette er en ny og spennende måte å utvikle møteplasser på.

Vi er også stolte over å vise til fremoverlent og kreativ satsing på å nå ut til folk i byen vår. Vi har ca. 15.000 friske seniorer i Sarpsborg, og vi ønsker å legge til rette for et rikt og inkluderende kulturliv for folk i alle aldre. Her går Sarpsborg foran og viser vei med Seniorskolen. En kulturskole for de over 60.

Med kultur skaper vi framtidas Sarpsborg. Vi har vedtatt at det skal bygges et nytt hovedbibliotek i Sarpsborg sentrum i 2022 og i disse dager ser vi konturene av nye Sarpsborg Scene, byens nye kulturhus. To viktige kulturinstitusjoner i hver sin ende av byen. For oss er dette god kulturpolitikk og gode byutviklingsgrep.  

Sarpsborg Arbeiderparti skal hele tiden jobbe for at Sarpsborg er en av landets beste kulturkommuner og vi ønsker å bruke kultur som en viktig motor i kommunes byutvikling. Er du opptatt av kulturpolitikk? Da bør du stemme på Arbeiderpartiet 9.september!