Vi er stolt av at Sarpsborg er en Friby

Av: Mona Brevik

Mona Brevik

Se for deg at situasjonen er at du blir forfulgt fordi du utrykker deg gjennom forfatterskap, som journalist sanger eller annet?

Slik er situasjonen for mange ute i verden hvor kvinner og menn blir forfulgt og lever i utrygghet for noe vi ikke engang ofrer en tanke i vår hverdag. Ved å være en friby for disse kunstnerne, vil vi gjøre et viktig humanitært arbeid. - som FRIBY tar man et tydelig standpunkt om at man står opp for ytringsfriheten og man åpner opp for mennesker som trenger beskyttelse på grunn av sine ytringer og sitt samfunnsmessige ståsted. Jeg er stolt av at Sarpsborg tok et slikt viktig standpunkt og ble en FRIBY.

I kommunens kommunedelplan for kultur 2019-2030, «Handlingsdel», satsningsområde 3, står det som en målsetting at «Sarpsborg søker om å få tildelt en fribyforfatter, dette tiltaket ble fulgt opp med en konkret bestilling i utvalget for Kultur og oppvekst i mars 2021 etter forslag fra AP, Rødt og Mdg.

Når vedtaket ble gjort om at Sarpsborg skulle blir medlem av ICORN, er vi med på en stor dugnad, og tar et solidarisk medansvar for det europeiske fellesskapet, ved å ønske forfulgte kunstnere velkommen til byen vår. Vedtaket som ble gjort ville bety mye for noen der ute i den store verden.

Det er nå ca. 20 fribyer i Norge, og 75 ellers i Europa. Nå er Sarpsborg en del av det fellesskapet.

Ordningen handler om å gi bosted og gode arbeidsvilkår for forfulgte forfattere, kunstnere og journalister som har rett på beskyttelse. Bosettingen foregår gjennom den ordinære kvoteflyktnings ordningen.

Fribyene er ambassadører for menneskerettigheter og ytringsfrihet ved å være vert for forfulgte kunstnere i alle sjangerne som romanforfattere, bloggere, poeter, journalister, tegneserieforfattere, dramatikere, sakprosaforfattere og oversettere for å nevne noe.Som friby tar vi i Sarpsborg et tydelig standpunkt om at man står opp for ytringsfriheten.

Bystyret fikk 16 juni orientering om signering av avtalen. Når dette kommer på plass i juni 2022 hvor Sarpsborg for første gang skal arrangere Pride festival viser at vi tar mangfold, inkludering og ytringsfrihet på stort alvor.

Vi er stolt av å være en Friby- velkommen til Sarpsborg.