Sindre og Therese

Vi gleder oss over 735 nye Sarpinger!

Gledelig befolkningsvekst i Sarpsborg

Sarpsborg kommune hadde en sterk befolkningsvekst i 2019, med en økning på 735 innbyggere. Det gleder ordfører Sindre Martinsen-Evje og utvalgsleder Therese Thorbjørnsen stort.

Økningen på 735 tilsier en befolkningsvekst på 1,3 prosent. Det er nesten det dobbelte av veksten på landsbasis, som er 0,7 prosent.

Antallet sarpinger har med dette gått fra 55.997 til 56.732. Netto innflytting var 673 personer, mens fødselsoverskuddet var 54.

Ordføreren poengterer at befolkningsvekst er viktig både for utviklingen av Sarpsborg-samfunnet og for kommunens inntekter.

- Vi har en samfunnsplan med et ambisiøst mål om 1,2 prosent befolkningsvekst. Selv om dette vil variere, er det gledelig at vi i 2019 har overgått dette, sier Sindre Martinsen-Evje.

2.896 personer flyttet til Sarpsborg i 2019, mens 2.223 flyttet ut. Av innflytterne kom 327 fra andre land, mens 172 flyttet fra Sarpsborg til utlandet.

- Dette viser at mange har funnet et sted de ønsker å bo i Sarpsborg i 2019. Det er bygd bra med boliger i Sarpsborg de siste årene, og det ser vi nå resultater av. Men vi skal jobbe videre for at alle skal kunne finne en bolig de ønsker seg i Sarpsborg, sier Martinsen-Evje.

Det kanskje aller mest gledelige ved befolkningsutviklingen i Sarpsborg er fødselsoverskuddet på 54. Mens 487 sarpinger gikk bort i 2020, ble det født 541 nye. Antall nyfødte er 30 flere enn i 2018, og på nivå med 2017.

- Det er positivt at antall fødsler har økt igjen, etter det lave antallet i 2018. Vi skal gjøre det vi kan for at disse barna skal kunne gå i gode barnehager og på gode skoler, og for at de skal ha et godt fritidstilbud. For å få til det trenger vi et godt samspill mellom kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet, poengterer Therese Thorbjørnsen, leder for utvalg for kultur og oppvekst.

Veksten i det som i 2019 var Østfold var på 0,9 prosent. I nabobyen Fredrikstad var veksten 0,75 prosent.