Vi ønsker bedre soningsforhold på Ravneberget.

Vi vil bygge enerom for de innsatte på Ravneberget. Firemannnsrom ville aldri blitt akseptert hvis det hadde vært menn som hadde sonet her.

Vi vil bygge enerom for de innsatte på Ravneberget kvinnefengsel

Firemannnsrom ville aldri blitt akseptert hvis det hadde vært menn som hadde sonet her.

Regjeringen snakker mye om at soningskøen ved norske fengsler har blitt kortere. Det vil si hvor mange som er i kø, men ikke hvor lenge den enkelte er i kø.

Regjeringen gjemmer seg bak antall i soningskø.

Sarpsborg Arbeiderparti vil snakke om innhold og kvalitet i soningen. Av de innsatte er det 5% kvinner. Men i soningskøen er det 22% kvinner. Kvinner har i dag mye lenger soningskø enn menn. I gjennomsnitt 74 dager mot menns 55 dager.

Kontrastene mellom Halden fengsel og Ravneberget kvinnefengsel i Sarpsborg er slående. På Ravneberget soner det opp til fire kvinner. pr celle. Dette er utfordrende både for innsatte, ansatte og samfunnet.

I stortingsmelding 12 står det at det er behov for å videreutvikle tilbudet til kvinner. Sarpsborg Arbeiderparti vil jobbe for at kvinnene som soner på Ravneberget skal få bedre soningsforhold.

Utbygging

Tegningene har ligget klare i mange år. Sarpsborg kommune ønsker å bygge enerom, men staten får ikke bestemt seg om de ønsker det. Statlige arbeidsplasser er en viktig motivasjon når kommunen leier ut Ravneberget til en veldig gunstig avtale- og vi vil legge til rette for at man kan bygge ut med en like gunstig avtale.

For Sarpsborg Arbeiderparti er det viktig at kvinene får den rehabiliteringen de har krav på.

Vi vil fortsette å stå på for utbygging av Ravneberget.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje hadde med seg, Arve Sigmundstad, Klaus Lintho og Kari Henriksen på besøk for å se på forholdene på Ravneberget kvinnefengsel. Her i dialog med Leif Skaug og Carina Lysell som jobber i fengselet. (Foto: Johnny Helgesen, Sarpsborg Arbeiderblad)