Tre helsearbeidere står utenfor et sykehus. Foto: Øivind Haug

Vi satser 20 millioner på heltidsstillinger de neste fire årene!

Innenfor helse og omsorg jobber kun én av tre heltid i norske kommuner i dag. Vi gikk til valg på at Sarpsborg skal være en heltidskommune.

Nå setter Arbeiderpartiet, Senterpartiet, MDG og SV av 20 millioner i budsjettet de neste fire årene for å jobbe målrettet for flere hele stillinger i Sarpsborg kommune. Flere hele stillinger vil være en hovedprioritet for samarbeidspartiene i neste periode.

Mål:

•Økt heltidsandel

•Økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse

•Helsefremmende arbeidstidsordning

I Sarpsborg har vi i løpet av de fire siste årene økt den gjennomsnittlige stillingsprosenten. Denne jobben skal vi fortsette med. I 2015 vedtok bystyret «handlingsprogram heltid» der en av tiltakene var årsturnus. Det har det vært jobbet med en god stund nå, og den første piloten er klar for å rulles ut nå i januar.

 Vi vet at flere hele stillinger gir mer trygghet for ansatte, bedrer likestillingen, gjør rekruttering enklere og bedrer kvaliteten på omsorgs- og velferdstjenestene. Årsturnus er et stort pilotprosjekt, der vi håper vi vil se effekten av årsturnus der vi får flere hele stillinger, økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse og ikke minst en turnusordning som er bra for de ansatte

Vi vil skape et arbeidsmiljø for våre ansatte som er trygt, godt og forutsigbart. Vi ønsker å løse deltidskrisa og innføre en heltidskultur i vår kommune. Det er viktig at vi jobber tett på med partene i arbeidslivet rundt dette prosjektet, slik at vi lykkes.

Therese Thorbjørnsen, leder av Administrasjonsutvalget

Linda Engsmyr, Leder av Helse og velferd

Joakim Stubberud, Nestleder av Helse og Velferd

En helsearbeider geleider en eldre dame gjennom gangene i et helsebygg. Foto: Øivind Haug