Vi sier fortsatt NEI til Viken- men åpner for en deling i vestre og østre Viken.

Representantskapet til Sarpsborg Arbeiderparti vedtok i går å åpne opp for en deling av Viken til østre og vestre Viken.

Det gjøres et stort arbeid i Arbeiderpartiets- og LOs organer med region Viken-saken.

Sarpsborg Arbeiderparti hadde saken oppe til behandling i sitt representanskap 8.novemer.

Fortsatt NEI til Viken, men åpner opp for et østre og vestre Viken.

 Sarpsborg Arbeiderparti sier nok en gang et tydelig nei til en region Viken, bestående av Østfold, Akershus og Buskerud.

Sarpsborg Arbeiderparti har hele tiden ment at Østfold fylke skal beholdes, men har gitt en åpning for en regioninndeling bestående av Østfold og deler av Akershus, Follo og eventuelt Romerike, som det mest hensiktsmessige.

Viktig å beholde fylkeshuset som administrasjonsbygg.

Hvis stortinget opprettholder Viken bestående av Østfold, Akershus og Buskerud fylker mener Sarpsborg Arbeiderparti at eksiterende fylkeshus i Østfold beholdes som administrasjonsbygg.

Vi mener også at økonomiske ressurser til utdanning og regional utvikling prioriteres.

LO i Østfold på høring i Stortinget.

På onsdag var det høring i Stortinget, der blant andre LO i Østfold var representert. LO mener også at man fortrinnsvis ønsker at dagens fylker opprettholdes og at Østfold er best egnet til å løse de utfordringene fremtidens Østfold står ovenfor. Dersom det ikke er flertall for at fylkene kan bestå som egne fylker, ber LO Østfold om at man går inn for å dele "Viken fylkeskommune" til et Østre Viken og et Vestre Viken på hver side av Oslofjorden.

Dette vil kunne være to fylker som er mer i balanse med de andre i befolkningsstørrelse, samt at det bedre kan ivareta demokrati, demografi og særegenheter. Det vil også kunne gjøre Oslo til en mer naturlig grense i midten av to fylker, samt at dette er fylker som ligner mer på andre regioninndelinger, som politidistriktet, arbeidstilsynet, bispedømmet, NAV og Skatt.

Viken