Handlingsplan

Vi skal forebygge hat og ekstremisme i Sarpsborg

Av: Linda Engsmyr og Therese Thorbjørnsen

Linda Engsmyr
Therese Thorbjørnsen

1 år er det 10 år siden terrorangrepene 22.juli- dessverre ser vi fortsatt at hat og ekstremisme finnes. For 10 år siden sa vi at dette aldri skulle skje igjen, men hva betyr det?

Den fysiske beredskapen er viktig, men vi må ikke glemme den viktige jobben med å forebygge at angrepene skjer.

Beredskap er mer enn høye murer og fysiske sperringer, det handler også om holdninger og trygghet.

Vi jobber målrettet for at Sarpsborg skal være en god kommune å vokse opp og bo i.

En trygg hverdag er med på å skape det gode hjemstedet.

Hat bildet har endret seg, og det kommer stadig nye plattformer hvor slike miljøer for lov til å uttrykke seg. Og vi ser at grensen stadig forskyves i forhold til hva vi kan si om og til hverandre. Det skaper er utrygghet i samfunnet, som vi sammen må bekjempe. Forebygging og tidlig innsats er viktig her, på lik linje som i de fleste andre områder.

Kan vi med tillit, toleranse, respekt og god oppfølging over tid å nå de sårbare personene eller eksterne miljøer. Så kan vi sammen jobbe for å snu en negativ utvikling.

Vi er veldig glade for at vi fikk vedtatt handlingsprogram mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme i sist bystyret.

Dette er et program som mange har jobbet med over lang tid og som de føler et eierskap til. Politiet, dialogforum, ungdomsrådet, kommunen, politiker har bidratt til dette arbeidet.

Programmet tar for seg 9 innsatsområder og i alle disse områdene skal man føle seg trygg og ivaretatt.

  • Trygg i barnehage og skole
  • Trygg i hjem og fritid
  • Trygg i gata og nærmiljø
  • Trygg på nett
  • Trygg i debatt
  • Trygg i bønn
  • Trygg på å oppdage og melde fra til kommune og politi.
  • Trygg på oppfølgingsarbeid av bekymringer, radikaliserte personer og deres nettverk.
  • Trygg i forebyggende hendelser som påvirker lokalsamfunnet

Det var derfor gledelig at programmet ble nesten enstemmig vedtatt i bystyret, 42 av 43 representanter sa at dette er et godt handlingsprogram, med riktig fokus, gode tiltak og de stilte seg bak vedtaket. Det er ansvarlig politikk.

Dette er et handlingsprogram skrevet for og om Sarpsborg kommune, med lokale tiltak og innsatsområder. Vi ser at hatkriminaliteten kommer stadig nærmere og vi må stå sammen mot slike holdninger.

Sarpsborg kommune er med i Nordic safe cities, flere av de Norske og Nordiske byene har lagt merke til vårt handlingsprogram og de vil bruke det som grunnlag for deres arbeide.

Vi deler gjerne med oss av de erfaringene som vårt arbeid med dette programmet har gitt oss.

Og sammen skaper vi god dialog og gode løsninger.