To leger/sykepleiere står og diskuterer innholdet i en mappe. Foto: Øivind Haug

Vi støtter sykepleierne!

Leder i Sarpsborg Arbeiderparti, Desiré Craggs, skriver i dette innlegget at å saksøke ansatte som har fått medhold i sin rett på 100% stillinger er uholdbart.

Desiré Craggs

Desiré Craggs, leder i Sarpsborg Arbeiderparti

Å saksøke ansatte som har fått medhold i sin rett på 100% stillinger er uholdbart.

Egentlig burde vi kunne sette punktum etter det, og ikke sagt noe mer. For slik gjør man bare ikke.  Ansatte i et statlig foretak skal ikke behandles slik i 2020. Det burde være en selvfølge. Dessverre er det ikke det, og det har vært nærmest surrealistisk å lese Sykehuset Østfold og helseministerens uttalelser i saken så langt. 

Bent Høie uttaler at heltid fortsatt er målet, da kan man lure på hvordan dette kan skje. Det høres ut som tomme ord fra en handlingslammet minister når han deretter sier at han ikke har noen kommentar til Sykehuset Østfold går til sak mot 4 ansatte.  

Administrerende direktør, Hege Gjesseng, ved Sykehuset Østfold har uttalt at denne saken er prinsipiell. Det kan jeg være enig med henne i, men trolig av helt andre grunner enn hva de som arbeidsgiver legger i det prinsipielle. 

Jeg mener at denne saken er prinsipiell for ansattes rettigheter i arbeidslivet. For selv om disse rettighetene er slått fast gjennom arbeidsmiljølovens paragraf 14-3 om fortrinnsrett for deltidsansatte – og igjennom vedtaket i Tvisteløsningsnemda, er dette tydeligvis ikke nok for Sykehuset Østfold. Det er heller ikke nok at det er sendt krav om å etablere heltidskultur til de regionale helseforetakene. Det er tydeligvis ikke nok før de har saksøkt sine ansatte og fått saken behandlet i retten. 

Mange har stilt seg spørsmålet; ville dette skjedd i et mannsdominert yrke? Svaret er trolig et rungende «NEI!», for der er allerede heltidskulturen godt etablert. At ansatte i et kvinnedominert yrke blir saksøkt når man står opp for sine rettigheter som arbeidstakere, og risikerer en langvarig prosess i det norske rettsvesenet for å få heltidsstillinger, vitner om at vi har en lang vei å gå i norsk arbeidsliv.

Vi i Sarpsborg Arbeiderparti støtter sykepleierne fullt ut. Dette er høyt kompetente ansatte, med en ettertraktet kompetanse. Vi støtter deres kamp og vi heier på at de står i denne stormen. For er det en ting historien har lært oss, så er det at noen må gå foran. Vi mener at sykepleierne på Sykehuset i Østfold står i en viktig kamp for ansattes rettigheter i arbeidslivet nå i 2020. 

Kjære sykepleiere; vi heier på dere og på deres kamp!