Vi trenger fagarbeideren!

Norge og Sarpsborg har stort behov for fagarbeidere i fremtiden. Skal vi ha en trygg eldreomsorg, gode barnehager, infrastruktur, vekst og utvikling trenger vi fagarbeideren. Med denne vissheten er det paradoksalt at mange ungdommer som søker seg til yrkesfag ikke får lærlingplass, og muligheten til å fullføre sin utdanning.

Elise Bjørnebekk-Waagen, stortingskandidat Sarpsborg Arbeiderparti

Hvert år blir drømmer knust i håp om fagbrev og en trygg fremtid. Slik situasjonen er i dag mister fellesskapet sårt trengt kompetanse og ungdommer blir frarøvet muligheter. Fortsetter vi i samme spor som i dag kommer vi til å mangle et sted mellom 90 000 og 190 000 fagarbeidere i 2035. Tallene må tas på alvor. Arbeiderpartiet ønsker et tettere samarbeid mellom skole og næringsliv. Ungdommer som skal ut i arbeid må være oppdatert på virkeligheten som møter dem i arbeidslivet. Da må undervisningen være praksisnær og relevant. Skolene må være rustet med moderne utstyr for at fremtidens fagarbeidere skal kunne løse morgendagens utfordringer ute i bedriftene. Behovet for faglært arbeidskraft krever handling. Det offentlige, private bedrifter og skolen må gå sammen om en felles dugnad for flere læreplasser. Hadde prognosene vist at Norge i fremtiden spås å mangle i underkant av 200.000 leger hadde reaksjonene vært store, og tiltakene stått i kø. Barnehager uten barne- og ungdomsarbeideren, sykehjem uten helse- og omsorgsarbeideren, legekontor uten helsesekretæren og byggeplasser uten tømreren er krever tilsvarende oppmerksomhet og handlekraft. Våre ungdommer har ikke tid til å vente, derfor må yrkesfagene løftes og lærlingtilskuddet økes. Elise Bjørnebekk-Waagen Stortingskandidat Ap