Vi vil følge opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg!

Av: Sindre Martinsen-Evje

Sindre Martinsen-Evje

Siden 1947 har 100 000 nordmenn tjenestegjort i internasjonale operasjoner på Norges vegne. Dette omfatter 100 operasjoner på fire kontinenter. Siden oppstarten av FN-operasjonen i Libanon i 1978 har mer enn 40 000 bidratt i fredens tjeneste for Norge og det internasjonale samfunnet.

Som ordfører har jeg fått mange henvendelser fra veteraner i Sarpsborg der de etterlyser tiltak fra kommunes side. Det har vi tatt på alvor i Sarpsborg Arbeiderparti og sammen med samarbeidspartiene våre bestilte en sak i bystyret. Det er viktig at vi som kommune ivaretar og følger opp krigsveteraner bosatt i Sarpsborg. Nå er saken til politisk behandling i utvalg for velferd og folkehelse.

Vi ønsker å vise anerkjennelse av innsatsen som veteranene har gjort gjennom deltakelse i internasjonale operasjoner.

Planen skal bidra til at Sarpsborg kommune blir en god by å bo i for veteraner, og forplikter samtidig kommunen til å tilrettelegge for en god ivaretakelse.

I Sarpsborg bor det et betydelig antall veteraner fra Forsvarets internasjonale operasjoner. I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» (2014) oppfordres landets kommuner til å utvikle kommunale planer for å sikre våre veteraner fra internasjonale operasjoner et best mulig tilpasset tjenestetilbud.

Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv.