Viken må avblåses!

Styret i Sarpsborg Arbeiderparti mener at Viken må skrotes.

Sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud må avsluttes. Sarpsborg Arbeiderparti krever at Stortinget behandler forslag om sammenslåingen til Viken en gang til. Region 

Viken har ikke støtte fra flertallet av partiene i fylkene eller i fylkestingene. Regionen er en konstruksjon uten naturlige grenser eller tilhørighet. 

Usikkerheten for ansatte og berørte er påtakelig. 

Nå som tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms har gått i stå, og er ventet behandlet på Stortinget en gang til, må også Viken skrotes til det beste for hele regionen.