Handlingsplan

Vil forebygge hat og ekstremisme

Linda Engsmyr

I Sarpsborg skal vi være verdensmestere på å forebygge hat og ekstremisme

18.mars vedtar utvalg for velferd og folkehelse nytt handlingsprogram mot hatekriminalitet og ekstremisme.

I år er det 10 år siden terrorangrepene 22.juli. dessverre ser vi fortsatt at hat og ekstremisme finnes. Angrepet på al-noor- moskeen august 2019 er en vond påminnelse om det.

I Sarpsborg skal vi være verdensmestere på å forebygge hat og ekstremisme. Vi var tydelige på etter 22.juli 2011 at dette aldri skal skje igjen. Men hva betyr det i praksis? Den fysiske beredskapen er viktig, men vi må ikke glemme den viktige jobben med å forebygge at angrepene skjer. Beredskap er mer enn høye murer og fysiske sperringer, det handler også om holdninger og trygghet.

Vi er opptatt av at Sarpsborg kommune, og små og store fellesskap i Sarpsborg har motstandskraft mot farlige holdninger, derfor er vi glad for at vi nå vedtar en klar og tydelig handlingsplan mot hatekriminalitet og ekstremisme.